Łopiennik zaplanował rewitalizację

W Łopienniku Górnym trwają konsultacje nad przygotowanym przez samorząd lokalnym programem rewitalizacji gminy. Do 2023 r. planowana jest przebudowa wielu dróg, budowa nowych parkingów, remonty boisk, a także organizacja centrum Integracji Społecznej.

Lokalny program rewitalizacji gminy Łopiennik Górny obejmuje lata 2017-2023. Oto lista najważniejszych, zaplanowanych przez samorząd przedsięwzięć: rozbudowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym, rozbudowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym i Łopienniku Dolnym Kolonia, przebudowa drogi gminnej w Olszance, czy budowa parkingu w centrum gminy (przy tzw. Agronomówce oraz przy kościele parafialnym). Gmina planuje też budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Łopienniku Nadrzecznym. W programie rewitalizacji zapisano kilka termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym budynku urzędu gminy, budynku NZOZ i apteki. Samorząd nie zapomniał też o infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (gmina planuje m.in. rozbudowę boiska do piłki nożnej w Olszance) oraz o opiece społecznej (utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Olszance). Ważną i długo oczekiwaną inwestycją ma być zagospodarowanie kompleksu pałacowo-dworcowego w Żulinie za ok. 5 mln zł. W programie rewitalizacji zaplanowano też organizację szkoleń zawodowych dla długotrwale bezrobotnych za ok. 1 mln zł. (kg)