Lotnicy z Jagiełły?

Mury I LO w Krasnymstawie odwiedzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie:

Ryszard Hać – żołnierz, generał brygady, pilot SZ RP, a w latach 2004-2007 komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz płk dr Andrzej Marciniuk i płk. dr hab. Janusz Ślusarski. Warto podkreślić, że Ryszard Hać jest absolwentem I LO w Krasnymstawie. Uczniowie uczestniczący w prelekcji mogli dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby przejść pomyślnie rekrutację do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. (k)