Łowczy odebrali akty

W starostwie w Krasnymstawie łowczy z kół łowieckich z terenu powiatu odebrali akty dzierżawy działek na kolejne dziesięć lat.

30 marca odbyło się spotkanie starostów Janusza Szpaka i Henryka Czernieja oraz naczelnika wydziału rolnictwa i leśnictwa Ryszarda Wołyniaka z prezesami kół łowieckich, którzy dzierżawią obwody łowieckie na terenie powiatu krasnostawskiego. – 31 marca upływał bowiem czas trwania 10-letnich umów na dzierżawy tychże obwodów – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie Marian Rudnik, a także przewodniczący zarządu okręgowego PZŁ w Chełmie Mirosław Sawicki. – Starosta Szpak poinformował o sytuacji, do jakiej dochodzi w niektórych powiatach, gdzie czynione są starania, aby nie podpisywać takich umów. Jednak wszyscy powinni wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za gospodarkę łowiecką. Przytoczył także interpelację z ostatniej sesji, gdzie radny Marek Nieścior mówił o stratach rolników wynikających ze zniszczonych upraw przez sarny – relacjonuje Kamiński.
Głos zabrał też prezes Rudnik, który mówił o tym, jak nieprzyjemną sytuację wytwarzają niektórzy próbując skłócić rolników i myśliwych. – Prezes Rudnik zapewnił, że dokładane będą jeszcze większe starania dotyczące prawidłowego szacowania szkód oraz terminowego wypłacania odszkodowań. Podkreślił, że na terenie powiatu krasnostawskiego w większości przypadków ma miejsce wyrozumiałość i bardzo niewiele spraw kierowanych jest do sądu – mówi rzecznik. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste wręczenie aneksów do aktów dzierżawy działek kołom na okres kolejnych 10 lat. (k)