LPEC z Krajową Ekologiczną Nagrodą EKOJANOSIK 2018

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostało Laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej EKOJANOSIK 2018!


Konkurs wyróżnia m.in. podmioty gospodarcze oraz samorządy terytorialne za realizowanie działań mających znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego regionu oraz zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków. Nagroda przyznawana jest przez Krajową Radę Ekologiczną. W tym roku odbyło się to w ramach II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko.

– Z satysfakcją odebrałem nagrodę EKOJANOSIK 2018. Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ ochrona środowiska i działania na rzecz kształcenia zachowań proekologicznych są jednym

z naszych priorytetów przyświecających nam w codziennej działalności. Jestem usatysfakcjonowany, że nasze starania zostały docenione – mówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

Wyłaniając zwycięzców, komisja konkursowa oceniała efekty przedsięwzięć finansowanych z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska oraz inwestycje, które mają szczególny wpływ na życie mieszkańców regionu.

LPEC w przeszłości korzystało ze środków Unii Europejskiej, realizując projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego. Obecnie spółka jest w trakcie realizacji czterech projektów inwestycyjnych dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie oraz produkcji energii na potrzeby spółki z OZE.

Łączna wartość tych projektów wynosi 122,7 mln zł. Wartość dotacji z UE to 73,7 mln zł.

Najważniejsze korzyści prowadzonych inwestycji to zmniejszenie strat ciepła oraz spadek zużycia paliw, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz pyłów do atmosfery oraz poprawa dostępności do czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina.