Lubaś nadal szefem cukrowej Solidarności

Stanisław Lubaś po raz piąty z rzędu został szefem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników przemysłu cukrowniczego.

W drugiej połowie maja w Rucianem-Nidzie na Mazurach odbył się sprawozdawczo-wyborczy zjazd delegatów krajowej sekcji NSZZ „Solidarność” pracowników przemysłu cukrowniczego. Uczestniczyło w nim 19 delegatów reprezentujących 18 działających w Polsce cukrowni. Na początku delegaci podsumowali 4-letnią kadencję, w której związek pod kierownictwem Stanisława Lubasia z Cukrowni Krasnystaw zajmował się głównie reprezentowaniem interesów pracowniczych na forum Komisji Dialogu Społecznego sektora cukru Unii Europejskiej i negocjowaniem z przedstawicielami koncernów cukrowych działających w Polsce ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

– Tu prace ostatnio wyhamowały, jednak po spodziewanych zmianach w prawie przygotowywanych przez parlament będzie szansa je pomyślnie dla pracowników zakończyć – zauważa Lubaś. Następnie delegaci dokonali wyborów władz statutowych związku na lata 2018-2022. Przewodniczącym cukrowniczej Solidarności po raz piąty z rzędu jednogłośnie wybrany został Stanisław Lubaś. – Rozpoczynająca się kadencja będzie trudną ze względu na spadek cen cukru, co zapewne wymusi różne działania uderzające w pracowników i związek musi znaleźć sposób na ochronę interesów pracowniczych w tym trudnym okresie – mówił podczas zebrania Lubaś. Przewodniczący zauważył też, że drastyczny spadek cen cukru nie będzie trwał wiecznie i za kilka, najpóźniej kilkanaście miesięcy jego ceny znowu zaczną rosnąć. – Przykładem tego jest rynek mleka, w którym zastosowano podobne metody jak w cukrze – mówił. (kg)