Lubella rośnie w Lublinie

Lubella w lubelskiej strefie ekonomicznej uruchomiła już halę z największą w kraju linią do produkcji makaronów

Polskie Zakłady Zbożowe Lubella, lider w produkcji makaronów i producent wysokiej jakości produktów zbożowych z Lublina, przystępuje do kolejnej inwestycji w strefie ekonomicznej na lubelskim Zadębiu. Spółka zamierza zainwestować ponad 108 mln zł w budowę hali magazynowej, zakup nowoczesnych linii technologicznych oraz rozbudowę młyna i zatrudnić kolejnych 16 pracowników


Pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej PZZ Lubella uzyskały we wrześniu 2015 roku. Firma w niespełna rok wybudowała halę produkcyjno-magazynową wraz z infrastrukturą techniczną i nowoczesną, największą w Polsce, linią do produkcji makaronów. W listopadzie 2016 roku Lubella uzyskała zezwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie nowego budynku.
W drugim etapie inwestycji przystąpiono do budowy magazynu produktów na paletach z automatyczny system obsługi. Na 12 poziomach składowanych ma być tu blisko 26 tys. palet. Magazyn, poza swoją wielkością, imponuje wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Palety od chwili wejścia będą identyfikowane i transportowane na miejsce składowania w sposób kompletnie zautomatyzowany. Budowa właśnie dobiega końca, a prace instalacyjne i technologiczne powinny się zakończyć w listopadzie 2017 roku. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 90 mln złotych. Dzięki niej spółka ma zwiększyć zatrudnienie z 360 do blisko 400 pracowników.

Lubella idzie dalej

Ale to nie koniec inwestycji Lubelli w Lublinie. Spółka otrzymała właśnie drugie zezwolenie na działalność w Podstrefie Lublin, będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W planach spółki jest budowa hali magazynowej, zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji makaronu i płatków śniadaniowych oraz rozbudowa młyna. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 108 mln zł. Zakończenie prac powinno nastąpić w 2021 roku, a dzięki inwestycji pracę znajdzie kolejnych 16 osób
– Lubella ciągle się rozwija i czerpie to, co najlepsze z polskiej tradycji oraz cały czas wzbogaca ofertę o produkty innowacyjne. Aby było to możliwe, firma nieustannie inwestuje w najnowocześniejsze technologie oraz rozwój w obszarze produkcji i logistyki – mówi Piotr Romańczuk, wiceprezes zarządu Lubella Sp. z o.o.
– Niezmiernie cieszy nas rozwój lubelskich przedsiębiorstw. W tym roku mija 10 lat funkcjonowania lubelskiej strefy ekonomicznej. Zasadniczym celem, dla którego została utworzona, było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, a także poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje. Po dziesięcioleciu funkcjonowania śmiało można powiedzieć, że postawione cele zostały spełnione – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. (MR)

Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec to 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, które są praktycznie w pełni zagospodarowane. W planach jest poszerzenie terenów SSE o kolejne 72 hektary do 200 hektarów. Na terenie Podstrefy działa 59 Inwestorów, w tym 41 przedsiębiorców już prowadzi swoją działalność. Poziom deklarowanych nakładów inwestycji sięga 959 mln zł, natomiast poziom zrealizowanych inwestycji wynosi 1 410 mln zł. Obecnie w firmach działających w ramach Podstrefy Lublin SSE pracuje 3617 osób. Inwestorzy deklarowali 1521 nowych miejsc pracy, utworzyli 2430 miejsc pracy, a 1187 zostało utrzymanych.