Lubelscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po środki europejskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie podsumowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Podczas konferencji, która we wtorek odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, poznaliśmy także laureatów trzeciej edycji konkursu „Lider Innowacji”.


– Cieszę się, że lubelscy przedsiębiorcy tak chętnie sięgają po środki europejskie. To państwa ciężka praca każdego dnia buduje siłę gospodarczą naszego województwa – mówił podczas konferencji do jej uczestników-przedsiębiorców wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Konferencja, organizowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP), była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowego wsparcia, jakie trafiło do przedsiębiorców z Lubelskiego. Od początku startu programu do 2019 roku LAWP:

– ogłosiła 29 naborów w trybie konkursowym i pozakonkursowym,

– oceniła 1604 wnioski o dofinansowanie,

– podpisała 950 umów o wartości projektów ponad 2,3 mld zł,

– firmy otrzymały 1,3 mld zł z UE (co stanowi ok. 71% alokacji na osie wdrażane przez LAWP).

Największym zainteresowaniem wśród firm cieszyły się konkursy dotyczące wprowadzania innowacyjnych rozwiązań służących wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (355 umów na kwotę ponad 513 mln zł). Ponadto lubelskie firmy chętnie sięgają po dotacje na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii (202 umowy na kwotę ponad 106 mln zł) oraz środki na inwestycje w zakresie termomodernizacji (193 umowy o wartości ponad 128 mln zł). Warto dodać, że w przyszłym roku Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosi nabór wniosków na produkcję energii z OZE oraz dwa nabory dotyczące badań celowych, (z czego jeden poświęcony jest fotonice).

Szczegóły znajdują się na stronie: www.rpo.lubelskie.pl w zakładce LAWP

Konkurs dla innowacyjnych firm

Podczas konferencji wyróżniono najlepsze firmy w konkursie „Lider Innowacji”. Nagrodzone zostały przedsiębiorstwa, które poprzez swoją innowacyjną działalność w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju regionu.

Laureatami zostali: C2C (kategoria „Biogospodarka”), Pro-Project Henryk Kartaszyński z Okszowa k. Chełma („Medycyna i zdrowie”), Air&D („Informatyka i automatyka’) oraz Spomasz Zamość („Energetyka niskoemisyjna”). KB