Lubelscy przedsiębiorcy potrafią wykorzystać unijne pieniądze

W trakcie unijnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie sfinansowała ponad 4 tysiące umów. Dzięki nim do przedsiębiorców naszego regionu trafiło prawie 1,73 miliarda złotych.

Z oferty LAWP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, skorzystały głównie firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zabrakło także dużych firm i instytucji otoczenia biznesu. Najbardziej poszukiwanym rozwiązaniem były bezzwrotne dotacje.

– Umiejętność pozyskiwania, a potem wykorzystania środków unijnych wśród lubelskich przedsiębiorców jest coraz większa. Dowodem są tysiące firm, które rozwinęły swoją działalność między innymi dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego. Za pośrednictwem naszej Agencji, trafiło do nich ponad 1.73 mld zł – podkreśla Magdalena Filipek – Sobczak, dyrektor LAWP. – Największym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie dla działań innowacyjnych i badawczo – rozwojowych. Chcę tu podkreślić, że nasi przedsiębiorcy coraz skuteczniej pozyskują unijne pieniądze. Często wykorzystują je na finansowanie rozwiązań innowacyjnych na skalę międzynarodową.

Pieniądze na innowacje i zwalczanie skutków epidemii

 Epidemia panująca w 2020 roku, wymagała szczególnej reakcji instytucji dysponujących unijnymi pieniędzmi. LAWP odpowiedziała na to wyzwanie. W trybie nadzwyczajnym Agencja zorganizowała nabór wniosków na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. Udało się na ten cel przeznaczyć ponad 89,3 mln zł. Pieniądze otrzymało ponad 2,6 tys. podmiotów, które w wyniku pandemii Covid-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej.

Poza sytuacją nadzwyczajną, największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyło się działanie wspierające rozwój konkurencyjności MŚP. Z oferty LAWP skorzystało 467 przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z UE przekraczające 678 mln zł. Dzięki tym pieniądzom sfinansowali m.in. zakupy nowoczesnych urządzeń.

Propozycja LAWP obejmowała również finansowanie pomysłów przedsiębiorców poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek. Podpisano blisko 1,1 tys. umów kredytowych. Ich łączna wartość sięgnęła prawie 180 mln zł. Część tych pieniędzy wsparło firmy w walce ze skutkami Covid-19.

Fundusze Unijne, którymi w kończącej się perspektywie finansowej dysponował LAWP, w istotny sposób wsparły firmy prowadzące projekty badawcze. Agencja udzielała dotacji służących wsparciu procesów transferu technologii i rozwijaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Dzięki takim projektom, wprowadzonych zostanie 550 innowacji produktowych i ponad 300 innowacji procesowych. W trakcie wdrażania jest 440 wyników prac badawczo-rozwojowych.

Inwestycje w OZE

Korzystając z możliwości, jakie dawało kilka działań realizowanych przez LAWP, przedsiębiorcy naszego regionu znacząco poprawią jakość powietrza. Dzięki dotacjom udało się bowiem m.in. zmodernizować energetycznie blisko 350 budynków. Szacuje się, że dzięki wsparciu LAWP roczna emisja gazów cieplarnianych spadnie o 77 tys. ton CO2.

Prawie 400 przedsiębiorców podpisało umowy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją odnawialnej energii. Łączna kwota przyznanych im dotacji sięga blisko 200 mln zł. Z kolei na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw LAWP wydała prawie 156 mln zł. Z tych pieniędzy skorzysta 275 przedsiębiorców. Wydadzą je na termomodernizację swoich budynków i wymianę źródeł ciepła. Te liczby dowodzą, że termomodernizacja i efektywność energetyczna stają się dla lubelskich przedsiębiorców coraz ważniejsze.

– Powoli zamykamy perspektywę finansową 2014-2020. Przedsiębiorcy naszego regionu wciąż mogą jednak starać się o preferencyjne pożyczki unijne – podkreśla Magdalena Filipek-Sobczak. – Na początku lutego 2021 roku oprocentowanie pożyczek wynosiło zaledwie 0,19 proc. Udzielamy pożyczek „obrotowo-płynnościowych”. Można je przeznaczyć na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii, ale także wykorzystać na finansowanie inwestycji.

Punkt Kontaktowy
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
lawp@lawp.eu
rpo.lubelskie.pl/lawp
tel.: 81 46 23 812 oraz  81 46 23 831

Lubelskie Fundusze Europejskie
Dowiedz się więcej na:
rpo.lubelskie.pl
FB LubelskieFunduszeEuropejskie

tekst zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here