Lubelska weterynaria doceniona w Europie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymał decyzję o przyznaniu akredytacji Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE). Potwierdziło to wysoką jakość kształcenia na kierunku weterynaria.
– Uzyskanie akredytacji EAEVE wiązało się z ciężką pracą wszystkich pracowników wydziału. Kryteria jej uzyskania są bardzo wysokie i stawiają nas w jednym szeregu z najlepszymi wydziałami w Europie – powiedział prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie otrzymał europejską akredytację już po raz drugi. Pierwszy raz miało to miejsce w 2005 r. Teraz przyznana forma akredytacji obowiązuje do 2021 roku.
Europejskie Stowarzyszenie Wydziałów Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education) powstało w 1988 r. Obecnie należy do niego około 100 wydziałów weterynaryjnych w Europie oraz w Izraelu i Turcji. Misją EAEVE jest ocena, promocja i wspieranie wysokiego poziomu kształcenia w zakresie medycyny weterynaryjnej.
MG