Lubelski IPN z wygodami

Rozsiane dotąd po mieście piony Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie od kilku tygodni działają w nowej siedzibie u zbiegu ulic Szewskiej i Wodopojnej.
Ujawnianiu prawdy, czynieniu sprawiedliwości, pokoju i spokoju w państwie ma służyć praca historyków w nowej siedzibie lubelskiego IPN – mówił na oficjalnym otwarciu obiektu wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
Z uroczystością czekano na 18. rocznicę powołania IPN – 18 grudnia 1998 r. Szara bryła gmachu nie zachwyca architekturą, lecz dzięki temu harmonizuje z otoczeniem.
Pod nowym adresem znajdziemy obecnie wszystkie piony merytoryczne IPN, w tym Oddziałowe Biuro Lustracyjne (trafiło tu z ul. Garbarskiej) i Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (przeniesiona z ul. Stefczyka) oraz administrację. Imponuje multimedialna sala wystawiennicza (o pow. 190 m.kw.). Jest punkt sprzedaży wydawnictw IPN oraz biblioteka licząca 11 tys. egzemplarzy. Z książek można korzystać na miejscu, co chętnie już czynią studenci historii i politologii.

Miasto nosiło się z zamiarem budowy tego gmachu od 2007 r., jednak jego erygowanie miało miejsce zimą 2015 r. Firma Erbud, wykonawca inwestycji, zakończyła budowę w czerwcu ub.r. Nowoczesny budynek ma 3200 mkw. powierzchni na trzech kondygnacjach plus podziemia. Jego koszt to 16,5 mln zł.
Jak relacjonowaliśmy w listopadzie, pracownicy IPN wówczas przeprowadzili się tu z ul. Szewskiej 2 – ale i tak pół roku przed terminem (planowanym na kwiecień 2017). Pod dotychczasowym adresem pozostało jednie archiwum. W planach jest jego remont, a tym samym znaczne powiększenie tamtejszej czytelni dokumentów.

Wreszcie normalne warunki pracy

– Każdy, kto był w naszej starej siedzibie, wie, w jak złych warunkach tam pracowano, jak trudne było udostępnianie zbiorów. Nareszcie jest tu wygodnie – akcentował dr hab. Dariusz Magier, od 2 miesięcy dyrektor lubelskiego IPN. Historyk przedstawił strukturę i plany Oddziału w nowym locum. Zaznaczył, że nie powstałoby ono, gdyby w sprawę nie zaangażował się jego poprzednik. Jacek Welter – prawnik kierujący lubelskim oddziałem instytutu przez 10 lat, odwołany jesienią ub. roku – który doprowadził do wybudowania tego gmachu.
Wśród gości wydarzenia był m.in. dr hab. Mirosław Szumiło z Biura Badań Historycznych w Warszawie, reprezentujący prezesa IPN. Zachwycony nową siedzibą oznajmił powołanie w niej z nowym rokiem kolejnych struktur lubelskiego oddziału: Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa.

Szefowie pionów merytorycznych przybliżyli specyfikę ich pracy: dr hab. Marcin Kruszyński – Oddziałowego Biura Badań Historycznych, prokurator Jacek Nowakowski – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, Joanna Piłat – Oddziałowego Biura Lustracyjnego, Michał Durakiewicz (w zastępstwie naczelnik Agnieszki Jaczyńskiej) – Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, Marcin Krzysztofik – Archiwum Oddziałowego. Jak wynika z ich wystąpień, prace tych struktur mają zaowocować książkami, konferencjami naukowymi, debatami historyków i seminariami popularyzującymi najnowszą historię Polski.
Zakonnik z pobliskiego zgromadzenia Karmelitów Bosych dokonał poświęcenia obiektu.
Marek Rybołowicz