Lubelski kolos naukowy

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski nagrodził najlepszych tegorocznych absolwentów

Dwa dni po KUL-u, 23 października, 74. rok akademicki oficjalnie zainaugurował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, największa uczelnia w regionie.


Naukę na UMCS zaczęło ponad 8500 nowych studentów, którzy mieli do wyboru 73 kierunki i 250 specjalności. Potencjał naukowo-badawczy 112 wydziałów (w tym jeden zamiejscowy w Puławach) tworzy ponad 1600 wykładowców i prowadzących zajęcia. Uczelnia kształci już ok. 20 500 osób, a jej mury opuściło dotychczas blisko 250 tys. absolwentów.

Uniwersytet może pochwalić się też ogromną liczbą studentów zagranicznych, których jest już ponad 1800 z ok. 50 krajów, m.in. Azerbejdżanu, Tanzanii, Zimbabwe, Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Indii. Zgodnie z raportem „Studenci zagraniczni w Polsce” UMCS zajmuje pierwsze miejsce w kategorii „umiędzynarodowienia uniwersytetów”.

To dobry rok…

W minionym roku akademickim uczelnia uplasowała się na piątej pozycji w kraju pod względem liczby wniosków, które otrzymały dofinansowanie w pierwszym konkursie „Miniatura” Narodowego Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Kolejnym sukcesem jest Polska Nagroda Innowacyjności w wysokości 10 mln zł na realizację projektu „Zintegrowany UMCS” oraz wdrożenie na polski rynek we współpracy z firmą BIOWET Puławy preparatu podnoszącego odporność pszczół.

Z kolei w ramach pierwszej edycji „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” główną nagrodę otrzymał dr Jakub Nowak z Wydziału Politologii za monografię „Polityka sieciowej popkultury”. Do osiągnięć przyczynili się także studenci Wydziału Chemii, którzy zostali laureatami „Diamentowanego Grantu” – prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– To bardzo dobry rok dla naszej uczelni, mieliśmy doskonały nabór – podkreśla prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor UMCS. – Jest to jednocześnie kolejny rok wyzwań zwłaszcza dla pracowników naukowych w świetle wprowadzanej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. To od ich aktywności zależeć będzie miejsce naszej uczelni na akademickiej mapie Polski. Wierzę, że wspólnie sprostamy wymaganiom tej ustawy – mówił rektor podczas inauguracji.

Z kolei projekt badawczy Instytutu Kulturoznawstwa otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2017”. Sukces odnotował też Karol Pomykała z Zakładu Wypukłodruku na Wydziale Artystycznym, odbierając Grand Prix Międzynarodowego Trennale Grafiki 2018 za pracę „Jeden kierunek | One Direcition”.

Na wyróżnienie zasługują też sportowcy z Akademickiego Związku Sportowego, o czym świadczą osiągnięcia zawodników na arenie międzynarodowej, np. złoty medal Pauliny Guby z Mistrzostw Europy z Berlina w pchnięciu kulą, czy tytuł Drużynowego Mistrza Polski, który wywalczyli lekkoatleci. W akademickiej rywalizacji w Lublinie, uczelnia od lat jest niedościgniona, a w rankingu krajowym plasuje się na drugim miejscu.

Podczas wtorkowego święta odczytano też list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który zapowiedział odznaczenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Orderem Orła Białego, a premier Mateusz Morawiecki przekazał obligacje państwowe w wysokości 30 650 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Ponadto uniwersytet prowadzi właśnie renowację sali widowiskowej w Chatce Żaka, a także planuje budowę kampusu zachodniego, gdzie zostaną przeniesione wydziały Politologii, Psychologii i Pedagogiki, które obecnie mieszczą się na placu Litewskim.

– Jak twierdził grecki filozof Plutarch: „umysł nie jest naczyniem, które należy napełniać, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”. Naszym celem jest rozbudzanie naturalnej ciekawości i samodoskonalenia. Chcemy zarażać naszą pasją, aby w przyszłości można było powiedzieć „nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu – wszystko było przyjemnością”. Życzę tego naszej młodzieży i pracownikom. Przed nami rok szczególnych wyzwań i nowych przestrzeni do pracy. Zmieniła się ustawa konstytuująca funkcjonowanie uczelni. Jesteśmy zobowiązani stawić czoła wielu zadaniom.

Musimy na nowo określić role uniwersytetu, jego strukturę organizacyjną, przyjąć nowy statut, utworzyć szkoły doktorskie, a także zoptymalizować warunki do prowadzenia badań naukowych. Pamiętajmy jednak o tym, że początkiem zwycięstwa jest odwaga. Mam nadzieję, że nam tej odwagi nie zabraknie. Wierzę, że wspólnie sprostamy wymogom ustawy i dostosujemy naszą uczelnię do zachodzących właśnie zmian – mówił prof. Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zwieńczeniem inauguracji był wykład pt. „Geografia w stuleciu niepodległości Polski – rozbijanie mitu tradycyjnej nauki”, wygłoszony przez prof. Wojciecha Janickiego z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wieczorem odbył się również koncert pt. „Muzyka polska 1918-2018”.

Joanna Niećko, Emilia Kamińska

Posypały się nagrody

Podczas uroczystej inauguracji pracownikom naukowym wręczono nagrody i odznaczenia. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: profesor Antoni Hanusz i profesor Zofia Palak. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: profesor Bożenna Czarnecka, profesor Barbara Pazur, profesor Anna Jarosz-Wilkołazka, profesor Monika Mielko-Remiszewska oraz doktor Renata Gozdecka. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została profesor Agata Ziętek. Odznakę honorową za zasługi dla wynalazczości przyznano: profesor Marcie Palusińskiej-Szysz oraz profesor Monice Janczarek.

Tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS, złoty medal oraz nagrodę pieniężną przyznano Annie Heleniak – absolwentce Wydziału Filozofii i Socjologii. Najlepszymi absolwentami poszczególnych wydziałów, laureatami srebrnych medali oraz nagród pieniężnych zostali: Karolina Włodarczyk, Wydział Biologii i Biotechnologii; Aniela Krupińska, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Bartłomiej Kiczek – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Izabela Jaworska, Wydział Chemii; Dominika Wołczyńska, Wydział Prawa i Administracji; Kamila Bigos, Wydział Humanistyczny; Jan Choma, Wydział Ekonomiczny; Agnieszka Kotek, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Maciej Wodziński, Wydział Filozofii i Socjologii; Liliia Hrytsai, Wydział Politologii; Kamil Jerzyk, Wydział Artystyczny; Tomasz Strzałka, Wydział Zamiejscowy w Puławach. W tym roku po raz czwarty wręczono Nagrody Fundacji Absolwentów UMCS. Laureaci w kategorii najlepszy absolwent studiów I stopnia: Katarzyna Tuszyńska z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a w kategorii najlepszy absolwent studiów II stopnia/jednolitych magisterskich: Karolina Trykacz z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Nagroda Naukowa „Marii Curie” za indywidualne lub zespołowe osiągnięcia oraz odkrycia naukowe w kwocie 30 tys. zł powędrowała do zespołu w składzie: dr Paweł Mergo, mgr Krzysztof Poturaj, dr Wiesław Podkościelny, dr Małgorzata Gil, Janusz Pędzisz i Jarosław Kopeć za „Rozwój technologii światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerów oraz współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym woj. lubelskiego”. Natomiast Nagroda Naukowa im. Jerzego Giedroycia w wysokości 25 tys. zł za książkę „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957” przypadła Jerzemu Kochanowskiemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here