Lubelskie damy i huzary we Lwowie

Amatorski Teatr Towarzyski, działający przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie, wystąpił 21 stycznia 2017 r. we Lwowie. Aktorzy z Lublina przygotowali sztukę „Damy i huzary” Aleksandra Fredry, którą obejrzeli uczestnicy tradycyjnego lubelsko-lwowskiego spotkania opłatkowego. W lwowskim opłatku uczestniczyło ponad 300 osób, w tym władze Lublina i Lwowa oraz konsul generalny RP. Ci, którzy nie zdążyli jeszcze zobaczyć żadnego przedstawienia w wykonaniu aktorów z Węglina, mogą to nadrobić w najbliższy wtorek, 31 stycznia, w DK LSM o godzinie 18.00. Amatorski Teatr Towarzyski wraz z zespołem Art Deco pokaże spektakl słowno-muzyczny „Julian Tuwim – wiersze dla dorosłych”. Wstęp na przedstawienie jest darmowy.
(EM.K.)