Lubelskie pod kreską

Budownictwo mieszkaniowe w okresie od stycznia do końca marca 2017.

W okresie trzech miesięcy 2017 roku oddano w Polsce do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem – wynika z informacji zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Tendencja wzrostowa nie dotyczy jednak województwa lubelskiego, które znalazło się w gronie pięciu regionów ze spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytkowania.


Od stycznia do końca marca na Lubelszczyźnie przekazano klucze 1669 lokatorom, co oznacza spadek o 7,3 %.
Gorzej było tylko w województwie dolnośląskim – o 19,1% (3432) i podkarpackim – o 15,7% (1666). Pod kreską znalazły się także woj. świętokrzyskie (-6,2%) oraz zachodniopomorskie (-2,3 %).
Największy wzrost zanotowano w województwie wielkopolskim – o 48,1% (4522 mieszkania), pomorskim – o 30,6% (3311) i małopolskim – o 18,8% (4946).
W województwie mazowieckim (które ma największy udział na rynku budownictwa mieszkaniowego) oddano do użytkowania 8723 mieszkania, tj. o 3,7% więcej niż przed rokiem.
W całym kraju oddano do użytkowania 40 344 mieszkania, a więc o 7,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w którym wzrost przewyższył nieco 18,1%. Deweloperzy w okresie trzech miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 18 954 mieszkania, co stanowiło 47,0% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania, tj. o 9,4% więcej niż w 2016 r., kiedy notowano wzrost o 54,9%. I
W analizowanym okresie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 60 234 mieszkań. To oznacza wzrost na poziomie 42,8%.
Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 33 165 mieszkań, tj. o 54,8% więcej niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 5,9%. Tylko w jednym z województw – opolskim – nastąpił spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń, aż o 43,3%. Największy wzrost zanotowano w zachodniopomorskim – 3836 mieszkań (1544 przed rokiem) i warmińsko-mazurskim – 1800 mieszkań (964 przed rokiem).
W górę poszybowała także ilość mieszkań, których budowa się rozpoczęła. Wzrosła do liczby 44 206, a więc była o 28,9% wyższa niż w lokali kwartale poprzedniego roku.

W liczbach

Budownictwo mieszkaniowe
w Polsce I-III 2017
40 344 mieszkania oddane do użytkowania
44 206 mieszkania, których budowę rozpoczęto
60 234 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym