Lubelskie uczelnie w środku stawki

Ogólnopolski portal edukacyjny Perspektywy ogłosił swój doroczny prestiżowy ranking wyższych uczelni. Pierwsze miejsce zajęły w nim wspólnie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski. Większość lubelskich uczelni w porównaniu z rokiem ubiegłym niestety zanotowała spadki.


Najlepiej z naszych uczelni ponownie wypadał Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który sklasyfikowany został na 21. pozycji wśród wszystkich publicznych uczelni w kraju (awans o trzy miejsca w porównaniu z rankingiem z 2017 r.). Na 29. miejscu znalazł się UMCS (spadek o dwie pozycje), na 32. KUL (spadek o pięć miejsc), a na 34. Politechnika Lubelska (awans o jedno miejsce). W rankingu uczelni niepublicznych najlepiej z naszych uczelni wypadła Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zajmując 22. pozycję. Na 37. miejscu znalazła się Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, a pozostałe lubelskie uczelnie niepubliczne nie zostały sklasyfikowane.

Ranking kierunków studiów

W rankingu kierunków studiów 2018 pierwsza lokata w kraju na kierunku teologia należy ponownie do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii. – W ścisłej czołówce ponownie znalazła się teologia i filozofia, a swoje pozycje w rankingu poprawiły filologie obce oraz kulturoznawstwo i prawo – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik KUL.

Filozofia zajęła miejsce 3. i poprawiła swoją lokatę w stosunku do roku ubiegłego. Filologia polska została sklasyfikowana na miejscu 6., a administracja na 9. dziennikarstwo i komunikacja społeczna na miejscu 10. W pierwszej 15-tce w kraju są: pedagogika specjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, historia, filologie obce, kulturoznawstwo i prawo.

– Kapituła rankingu przyjęła wyniki parametryzacji na dzień 1 maja, nie zostały więc uwzględnione kategorie naukowe, przyznane niektórym wydziałom w wyniku postępowania odwoławczego. W przypadku KUL sytuacja taka dotyczy Wydziału Nauk Humanistycznych, który w wyniku wniesionego odwołania 19 maja uzyskał kategorię naukową A – poziom bardzo dobry – wyjaśnia rzecznik. – Oznacza to, że w przypadku KUL nieaktualną (niższą) kategorię naukową WNH przyjęto do oceny nie tylko Uniwersytetu, ale także do oceny blisko 30 kierunków studiów – dodaje.

W tegorocznym rankingu wyróżniła się także Politechnika Lubelska, która została najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce – liderem innowacyjności.

– Jest to dla nas duże wyróżnienie. Po raz kolejny stanęliśmy na podium, zajmując pierwsze miejsce w kategorii innowacyjność. Naszym atutem są liczne wynalazki, których autorami są zarówno pracownicy uczelni, jak i studenci. Ich rozwiązania były wielokrotnie wyróżniane w krajowych i międzynarodowych konkursach. Między innymi nasi studenci od 2011 r. są laureatami konkursu „Student-Wynalazca” i zdobywają medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej. W ciągu ostatnich sześciu lat na Politechnice Lubelskiej zgłoszono 441 patentów, z czego uzyskano aż 383. – Na uczelni prowadzone są zaawansowane badania naukowe w zakresie nowoczesnych technologii. Do najbardziej spektakularnych wynalazków naszych uczonych w ostatnich latach można zaliczyć m.in. mikroreaktor plazmowy, specjalną kompozycję klejową, kabestan czy dyfuzor – wylicza prof. Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym. (EM.K.)