Lublin nad łąką przysiadł…

To tytuł konkursu, do wzięcia udziału w którym zapraszają Gimnazjum nr 9 m. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. Skierowany on jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz klas I i I gimnazjów.
Uczestnicy konkursu powinni w trzyminutowej wypowiedzi zaprezentować przed jury fragment wybranej legendy o Lublinie bądź wybrany wiersz dotyczący Lublina. Najlepsi będą rywalizowali o tytuł Mistrza Słowa. W konkursie plastycznym należy wykonać prace w formacie A3. Nie wolno używać waty, plasteliny, bibuły, gotowych elementów pasmanteryjnych, a prace powinny być inspirowane wybranymi utworami o Lublinie.
– Zwycięzca zostanie uhonorowany tytułem Mistrza Obrazu oraz nagrodą rzeczową. Każda szkoła z Lublina lub powiatu lubelskiego może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów. Finał zaplanowano na 8 listopada. Termin nadsyłania zgłoszeń na oba konkursy upływa 12 października 2016 roku. Aplikacje należy przysyłać na adres: Gimnazjum nr 9 (ul. Lipowa 25 20-020 Lublin) z dopiskiem „Lublin nad łąką przysiadł…” lub drogą elektroniczną: bibg9lublin@gmail.com. (EM.K.)