Lublin najbardziej ekologicznym miastem w Polsce!

Lublin zajął pierwsze miejsce w rankingu „Europolis” najbardziej ekologicznych polskich miast, przygotowanym przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera. Na podium znalazły się również Katowice oraz Łódź.


Ranking „Europolis” powstał w oparciu o analizę pięciu obszarów: indywidualnego transportu elektrycznego, transportu publicznego, działań na rzecz jakości powietrza, społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego. Przeanalizowano w nim dane ze wszystkich 66 miast na prawach powiatu.

Lublin zdobył 57 punktów na 100 możliwych, zaledwie o punkt wyprzedzając Katowice. Według autorów rankingu nasze miasto aktywnie rozwija się w dziedzinie elektromobilności, a jego władze postawiły sobie bardzo ambitne cele m.in. w zakresie stacji ładowania pojazdów (chcą zwiększyć ich liczbę dwudziestokrotnie do 2022 r.) oraz zarejestrowanych samochodów elektrycznych. – Zaangażowanie na rzecz elektromobilności oraz efektywności energetycznej pozwoli stolicy Lubelszczyzny dodatkowo podnieść jakość życia mieszkańców oraz, w połączeniu z nowymi inwestycjami, zwiększyć atrakcyjność gospodarczą regionu – mówi Rafał Dymek, dyrektor Fundacji Schumana.

Na tle innych polskich miast Lublin wyróżnia się sprawnym systemem ochrony zdrowia, na który składają się jedne z największych baz lekarzy i łóżek szpitalnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.

Stolica Lubelszczyzny szczególnie dobrze zaprezentowała się w kategoriach jakościowych, analizujących trudno mierzalne działania samorządów, takie jak zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz środowiska. LK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here