Lublin nie skąpi na kulturę

Jeśli tylko pandemia pozwoli miłośnicy kultury i sztuki nie powinni w tym roku narzekać na brak wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Miasto właśnie rozdzieliło dotacje na ich organizację, wybierając do dofinansowania, aż 123 ze 197 zgłoszonych projektów, zwiększając pierwotnie zaplanowaną na ten cel pulę o ponad 1 mln zł, do blisko 3,5 mln zł. Wśród nielicznych zawiedzionych będą miłośnicy fantastyki, bo komisja konkursowa nie przyznała środków, ani na organizację kolejnej edycji Falkonu, ani na Fantastyczne Centrum Kultury 2021.

– Mimo stanu epidemii i niepewności dotyczących możliwości organizacji wydarzeń w warunkach zmieniających się obostrzeń, stowarzyszenia, fundacje i inne uprawnione podmioty, nie boją się wyzwań i przedstawiły w konkursach liczne i bardzo ciekawe projekty. Staraliśmy się sprostać tym oczekiwaniom, dlatego uruchomiliśmy dodatkowe środki finansowe, zwiększając kwoty wskazane w ogłoszeniach konkursowych. W przypadku zadania Miasto Kultury są to wszystkie środki, jakimi Wydział Kultury dysponuje w budżecie, nie będzie zatem następnego konkursu i możliwości korzystania z uproszczonej procedury, czyli ubiegania się o dotacje w wysokości do 10 tys. zł. Przewidujemy natomiast przeprowadzenie jeszcze dwóch konkursów na projekty realizowane w ramach Dzielnic Kultury. Jeden z nich będzie dotyczył dzielnic, w których nie będzie działań realizowanych w ramach projektów, które otrzymają dofinansowanie w rozstrzygniętym konkursie, zakres drugiego zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i możliwości organizacji wydarzeń plenerowych i Akcji Lato w mieście – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W konkursie „Dzielnice Kultury” ocenie merytorycznej poddano 58 ofert z łączną kwotą ponad 1,4 mln zł. Komisja konkursowa wybrała do dofinansowania 42 projekty na kwotę 600 tys. zł, zwiększając pierwotnie zaplanowaną pulę dotacji o 150 tys. zł. Projekty będą realizowane w 20 dzielnicach Lublina, a najwięcej będzie działo się na Czubach, Czechowie i Bronowicach.

W konkursie „Miasto Kultury” w 2021 r. spośród 115 zgłoszonych projektów o wartości 3,8 mln zł dofinansowanie otrzyma 62 na kwotę 1,11 mln zł. W tym przypadku miasto również zdecydowało się zwiększyć pulę przeznaczoną na dotacje o 110 tys. zł, przyznając dotacje na realizację 62 projektów.

W konkursie Miasto Kultury w latach 2021-2023 ocenie merytorycznej poddano 24 oferty. Łączna kwota oczekiwanych dotacji na każdy rok przekraczała 1 mln zł. Po uwzględnieniu rekomendacji komisji konkursowej środki na realizację zadań zostały zwiększone odpowiednio o 220 tys. zł, 300 tys. zł i 287 tys. zł. Dotację otrzyma 18 projektów, a łączna kwota przyznanych im dotacji wyniesie w roku 2021 – 520 tys. zł, 2022 – 600 tys. zł, a w 2023 – 587 tys. zł.

Łącznie Miasto Lublin przeznaczyło na 123 nowe projekty konkursowe blisko 3,5 mln zł, w tym na rok 2021 ponad 2,27 mln zł, 2022 – 600 tys. zł i 2023 – 587 tys. zł.

Szczegółowe informacje o zwycięskich projektach dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

źródło lublin.eu, opr. ZM

Najwyższe dotacje

Miasto kultury 2021: XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie – 65 tys. * Scena Sztukmistrza 2021 – 60 tys. * XXV Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin – Czuby 2021 – 40 tys. * Fonie Lublina 2021 – 40 tys. * Splat!FilmFest – 30 tys. * IV Międzynarodowy Festiwal Renesansu – 30 tys. * XXVII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich – 27 tys.

Miasto kultury w latach 2021-2023: Wydawanie kwartalnika „Akcent” – 450 tys. (3 x 150 tys.) * Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego CYRKULACJE 2021-2023 – 190 tys. (70 tys. 2 x 60 tys.) * XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 160 tys. (50 tys., 2 x 55 tys.) * Muzeum Osiedli Mieszkaniowych – oddolnym centrum dla przyszłości – 110 tys. (30 tys. w 2021 r., 40 tys. zł w 2022 r i w 2023 r.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here