Lublin odznaczy zasłużonych

Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin”

Nasze miasto ma nowy medal – „Zasłużony dla Miasta Lublin”. Pierwszym takim wyróżnieniem prezydent Krzysztof Żuk uhonorował Państwowe Muzeum na Majdanku w uznaniu za popularyzację historii Miasta Lublin oraz wkład w upamiętnianie ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Medal został wręczony podczas obchodów 75. rocznicy jego likwidacji.


Medal jest w kolorze srebra i zawieszony na trójbarwnej wstążce w kolorach flagi Miasta Lublina – białym, zielonym i czerwonym. Na awersie medalu znajduje się pisana wersalikami łacińska nazwa medalu – MERENTIBUS CIVITATIS LUBLINI (Zasłużony dla Miasta Lublin) oraz herb Lublina, przedstawiający kozła wspinającego się na krzak winorośli. Rewers przedstawia najważniejsze budowle historyczne Lublina: Zamek Lubelski, kaplicę Trójcy Świętej, donżon, Bramę Krakowską, Bramę Grodzką, bazylikę oo. Dominikanów, Wieżę Trynitarską, kościół powizytkowski oraz Basztę Gotycką. – Pierwszy medal trafił do Państwowego Muzeum na Majdanku w uznaniu za popularyzację historii Miasta Lublin oraz wkład w upamiętnianie ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Medal został wręczony podczas obchodów 75. rocznicy likwidacji KL Lublin – tak obóz był nazywany od 1943 roku. Na chwilę obecną nie ma wniosku o wydanie drugiego takiego odznaczenia – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

To kolejne honorowe odznaczenie, jakie może przyznawać prezydent Krzysztof Żuk. Na liście są też: Medal Prezydenta Miasta Lublin, przyznawany instytucjom, organizacjom i osobom, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia czy przedsiębiorczości. Wyróżnienie otrzymuje się tylko raz. Prezydent dysponuje też możliwością nagrodzenia osób szczególnie zasłużonych dla Lublina drugim, po prezydenckim medalu, najbardziej prestiżowym odznaczeniem, czyli Medalem Unii Lubelskiej. Medal został ustanowiony 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia unii lubelskiej. – Do chwili obecnej przyznano łącznie 261 Medali Unii Lubelskiej. Wyróżnienie te przyznawane jest od około 20 lat, najwięcej Medali Unii przyznano w tym roku, tj. 199 – tłumaczy Mazurek-Podleśna.

Kolejny medal, tym razem okolicznościowy, to odznaczenie, które przyznawane było w roku jubileuszu 700-lecia Lublina (osobom szczególnie zasłużonym dla miasta). Ten jubileuszowy Medal 700-lecia zaprojektowany został przez lubelską artystkę Jolantę Słomianowską. Medal jest dwustronnie tłoczony, galwanicznie posrebrzany i oksydowany. Ma nietypowe wymiary, bo jest kształtu kwadratu o boku 70 mm grubości 4-5 mm. Przyznawany był w latach 2017-2018. – Medalami 700-lecia wyróżniono łącznie 1584 osoby, organizacje czy instytucje. W 2019 roku przyznano 65 Medali 700-lecia – mówi Olga Mazurek-Podleśna.

Medale i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Lublin z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wniosek może złożyć każda osoba, organizacja lub instytucja. Nie jest wymagany specjalny formularz. Trzeba pamiętać, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem medalu lub wyróżnienia. Decyzję każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Kompletny wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata (imię i nazwisko lub nazwę); uzasadnienie zawierające informacje o szczególnych osiągnięciach kandydata oraz podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) reprezentujących organizację lub instytucję, która składa wniosek. Medale są wyróżnieniami przyznawanymi jednokrotnie, nie wiąże się z nimi nagroda pieniężna.

Prezydent może też przyznać wielokrotnie okoliczne grawertony, dyplomy i listy gratulacyjne w uznaniu osiągnięć poszczególnych osób, instytucji, organizacji.

Emilia Kalwińska