Lublin rozkwitnie

W Lublinie będziemy mieli pierwszy w Polsce Zielony Budżet Obywatelski. W przyszłym roku na projekty związane z zielenią miasto odda do dyspozycji mieszkańców dodatkowe 2 mln zł. Nabór wniosków ruszy jesienią.
Realizację projektu nadzorować ma Miejski Architekt Zieleni oraz inne wydziały Urzędu Miasta Lublin, które zweryfikują wnioski mieszkańców pod kątem formalnym. Ocena merytoryczna projektów zostanie dokonana przez powołany w tym celu zespół, złożony z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu, po spotkaniach publicznych z projektodawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi lublinianami.
– Tegoroczna akcja ukwiecania Lublina spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, dlatego rozwijając ten projekt, ruszamy z kolejnymi działaniami. Sami mieszkańcy najlepiej wiedzą, w jakiej przestrzeni chcą przebywać, dlatego decyzje w tym zakresie oddajemy w ich ręce. To już kolejny projekt służący upiększaniu naszego miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Realizacja projektów będzie możliwa na terenach Gminy Lublin ale także na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych pod warunkiem, że teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Do tej pory miasto zrealizowało 11 projektów nasadzeń w pasach drogowych i zagospodarowało zielenią pięć rond. W tym roku powstaje 7 nowych skwerów. Planowane są również nasadzenia ponad 8,5 tys. krzewów. W roku 2015 posadzono łącznie 1061 drzew, 12 439 krzewów, ustawiono 46 konstrukcji kwiatowych, 27 donic i udekorowano kwiatami ul. Lubartowską.(EM. K.)