Lublin w czołówce startupów

Lublin jest 4. największym „ekosystemem startupowym” w Polsce – wynika z raportu fundacji Startup Poland. Udało nam się utrzymać pozycję zajętą w ubiegłym roku.


Lublin zajął też wysokie pozycje w poszczególnych kategoriach. Zwyciężył wśród „regionów o najwyższej postrzeganej możliwości uzyskania finansowania”. 60% respondentów odpowiedziało, że w 2019 roku łatwiej można było pozyskać inwestora aniżeli w poprzednim roku. Lublin zajął 2. miejsce w kategorii największego wzrostu liczby startupów (20%).

Uplasowaliśmy się również na najniższym stopniu podium w rankingu koncentracji startupów względem liczby mieszkańców (1 startup na około 5300 mieszkańców). Wśród czołowych ośrodków akademickich, z którymi współpracowali respondenci, znalazł się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, którego wsparcie oceniono na satysfakcjonujące i bardzo dobre.

Fundacja Startup Poland od kilku lat przygotowuje raport, który opisuje sytuację na rynku innowacyjnych, młodych firm w Polsce. Lublin ujmowany jest w analizie od pierwszej edycji w 2015 roku. W poprzedniej zajął 4. miejsce wśród największych ekosystemów startupowych w Polsce. W tym roku Lublin utrzymał swoją pozycję i znalazł się wśród 5 głównych ośrodków, gdzie rozwija się łącznie 65% polskich startupów. Przed Lublinem są wśród nich: Warszawa, Wrocław i Kraków.

Autorzy raportu szacują, że w Polsce działa obecnie od 4300 do 4700 startupów. Najczęściej prowadzą je osoby w wieku od 30 do 39 lat, mające wyższe wykształcenie.

Spośród badanych firm większość jest zarejestrowana jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Słownik Języka Polskiego definiuje startup jako „młodą firmę, zwykle z niepewnym pomysłem na biznes”. GR