Lublin wyrasta na naukową potęgę

Uroczystością towarzyszącą konferencji było nadanie tytułu honorowego profesora UMCS profesorowi Kongkitiemu Phusavat z Kasetsart University w Bangkoku. 18 maja w auli uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS zebrali się wszyscy, którzy chcieli pogratulować nowemu profesorowi.

„MakeLearn&TIIM Joint International Conference 2017: Management Challenges in a Network Economy” – tak nazwano 3-dniowe spotkania w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Od 17 do 19 maja gościliśmy wiele sław naukowego świata. Oficjalnym językiem wydarzenia był angielski.


Głównym inicjatorem konferencji był Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji MakeLearn &TIIM. Tematyka wszystkich spotkań dotyczyła innowacji, przedsiębiorczości, edukacji, marketingu, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, wiedzą oraz systemami informacyjnymi. Autorzy referatów przedstawili wyniki swoich badań, dyskutowali i wymieniali się doświadczeniami. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym spotkali się przedstawiciele International School for Social and Business Studies ze Słowenii, Kasetart Univeristy z Tajlandii oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS. Konferencja jest wynikiem współpracy kilku uczelni. Zwykle jest organizowana w połowie maja w różnych krajach Europy Środkowej. Konferencja MakeLearn zachęca do dzielenia się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach związanych z zarządzaniem wiedzą. Promuje dyskusję i wymianę wiedzy między środowiskiem akademickim a gospodarką, także poprzez włączenie osób z głównych firm regionalnych. Chociaż ogólny temat konferencji pozostaje taki sam, zorientowany na rok jest dostosowany do lokalnych i globalnych odkryć, zdarzeń i potrzeb czasu.
W ramach eventu można było uczestniczyć m.in. w prelekcji pt. „Wschodnioazjatycki cud gospodarczy jako implikacja dla krajów Europy Wschodniej”, „Studium przypadku w praktykach biznesowych: przywództwo w sferze sieciowej”, „Gospodarka sieciowa i informatyka: kreatywność i wiedza, współpraca biznesowa”
Oprócz tego podczas konferencji nie zabrakło opowieści o najlepszych światowych uczelniach. Uczestnicy mieli też dużo czasu na zwiedzanie Lublina.
Joanna Niećko