Lublinianin we władzach

Jan Matysik, prezes lubelskiej agencji Cumulus PR, został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wybory władz PSPR odbyły się 15 lutego w Warszawie.
Polskie Stowarzyszenie Public Relations (www.polskipr.pl) istnieje od 1994 roku. Jest samorządową organizacją zawodową skupiającą blisko 200 członków będących: pracownikami działów PR w firmach, samorządach i administracji, wykładowcami wyższych uczelni oraz pracownikami agencji PR. PSPR prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR. Promuje rzetelność i profesjonalizm specjalistów PR oraz przestrzeganie wysokich standardów etycznych tego zawodu.
Jan Matysik na co dzień kieruje lubelską agencją Cumulus PR. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz studiów podyplomowych public relations w SGH w Warszawie. Dotychczas w PSPR pełnił funkcję członka zarządu i członka rady nadzorczej. (CPR)