Luminarze lubelskiej kultury 2019

W środę, 26 sierpnia, Ratusz ogłosił laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Laureatów wybrano spośród 61 osób, grup twórczych, instytucji kultury i organizacji społecznych. Nagrody zostaną wręczone 3 września podczas Sesji Rady Miasta Lublin.

– Nagrodziliśmy osoby, których wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury sprawiły, że Lublin jest dzisiaj miejscem wyjątkowym na kulturalnej mapie Europy, rozpoznawalnym w wielu zakątkach świata. To ludzie, którzy stale przyczyniają się do tworzenia bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej naszego miasta.

Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest to dziedzina w naszym mieście, jak cenne źródło wysokiej jakości życia stanowi, jak decyduje o naszej dumie z miasta i zadowoleniu z miejsca, w jakim żyjemy. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, dziękuję za wasze zaangażowanie i życzę dalszych sukcesów artystycznych – mówił tuż przed ogłoszeniem Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Laureaci nagród zostali wybrani spośród osób rekomendowanych przez Komisję do spraw nagród powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin. Komisja ta pod przewodnictwem prof. Leszka Mądzika obradowała w składzie: prof. Iwona Hofman, dr Teresa Księska-Falger, Agnieszka Jarmuł, Dariusz Boruch, prof. Artur Popek, ks. prof. Alfred Wierzbicki.

W tym roku do nagród w dziedzinie kultury za 2019 rok zgłoszono 61 osób, grup twórczych, organizacji społecznych, instytucji kultury. Do Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury wpłynęło 31 zgłoszeń, do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin – 14, Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności – 12, Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury – 4 zgłoszenia. Marek Rybołowicz

Kto odbierze nagrody?

Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury w 2019 roku za osobiste zaangażowanie w rozwój oferty Teatru Starego w Lublinie otrzymują Anna i Maciej Manieccy. Od kilku lat wspierają finansowo i organizacyjnie działalność teatru oraz promują go w kręgach biznesowych, a ich postawa jest przykładem niezwykłej przychylności i życzliwości dla lubelskiego środowiska artystycznego.

Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2019 roku trafi do Magdaleny Gach-Leziak za wybitną, pełną pasji i zaangażowania działalność na rzecz upowszechniania kultury wśród osób głuchych oraz edukację włączającą, aktywną pracę na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełno sprawnościami. W szczególności za tłumaczenie na Polski Język Migowy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez lubelskie instytucje kultury m.in. Galerię Białą, Galerię Labirynt oraz przedsięwzięć organizacji pozarządowych.

Magdalena Gach-Leziak (pedagog, surdopedagog i wykładowczyni Polskiego Języka Migowego) jest biegłą tłumaczką oraz trenerką tego języka. Od 20 lat z pasją podejmuje działania na rzecz integracji środowisk, które chcą tworzyć Lublin przyjazny dla wszystkich, a zwłaszcza dla niesłyszących, dla który język polski jest drugim językiem.

Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2019 rok otrzyma Paweł Passini za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, w szczególności za reżyserię spektakli „#chybanieja” i „Widma” oraz nagrodzonego podczas XIX Festiwalu Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” przedstawienia „Matki”. Również za prezentację sztuki „Burza” podczas 455. rocznicy urodzin Szekspira, za stworzenie artystycznego „Kolektywu Kukła Żywa” oraz licznych kompozycji muzyki teatralnej. Passini to reżyser teatralny, jeden z prekursorów nurtu teatru interaktywnego w Polsce, twórca i dyrektor neTTheatre, zdobywca Nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2012/13 za przedstawienie „Morrison/Śmiercisyn”.

Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności odbierze profesor Urszula Bobryk za wybitne dokonania w dziedzinie chóralistyki, wieloletnią działalność artystyczną, pełne sukcesów kierowanie Chórem Akademickim UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz promocję polskiej kultury muzycznej w kraju i za granicą oraz uwrażliwianie młodych pokoleń na dobro i piękno muzyki.

Nagrodzona jest profesorem zwyczajnym sztuk muzycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego UMCS, czołową postacią lubelskiej chóralistyki, dyrektorem artystycznym i organizacyjnym wielu przedsięwzięć muzycznych, laureatką znaczących medali i odznaczeń. To między innymi: Złoty Medal „Gloria Artis”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here