M. Neckier dyrektorem LAWP

Chełmianin Marek Neckier został dyrektorem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, jednostki podległej marszałkowi województwa. Miejsce w LAWP zwolniło się, gdy dotychczasowa szefowa objęła mandat radnej sejmiku województwa lubelskiego.

O Marku Neckierze media pisały głównie za sprawą konfliktu z wójtem Kamienia, gdy Neckier był dyrektorem w tamtejszej szkole, albo przy okazji kolejnej zmiany stanowiska. Gdy w 2018 roku PiS objęło władzę w samorządzie województwa, Neckier został niespodziewanie prezesem, podległej marszałkowi województwa, spółki Lubelskie Dworce S.A. Po roku zrezygnował ze stanowiska i trafił do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w którym został wicedyrektorem. Również i tam nie zagrzał miejsca długo, bo niebawem trafił do Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie – najpierw jako wicedyrektor a następnie dyrektor. W minionym tygodniu po raz kolejny zmienił posadę.

– W związku z objęciem przez Magdalenę Filipek-Sobczak mandatu radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego, od 28 marca br. na stanowisku dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie został zatrudniony Marek Neckier. Dyrektorem LAWP będzie na czas sprawowania przez Magdalenę Filipek-Sobczak mandatu oraz przez 3 miesiące po jego wygaśnięciu – mówi Remigiusz Małecki, rzecznik opasowy marszałka województwa lubelskiego.

Ponieważ LAWP podlega marszałkowi województwa, to M. Filipek-Sobczak nie mogła łączyć funkcji dyrektora z mandatem radnej sejmiku. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here