Maj – czas matur

886 maturzystów z chełmskich szkół przystępuje do egzaminu dojrzałości. Ich najliczniejsze grono jest w I Liceum Ogólnokształcącym, a najmniej liczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Transportowych. Połamania piór!

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej czytamy, że egzamin maturalny m.in. „stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego” oraz zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (przede wszystkim na poziomie rozszerzonym) jako kryteria w procesie rekrutacji.

Egzaminacyjny maraton maturzyści rozpoczną zaraz po „majówce”: 4 maja – przystąpią do egzaminu z języka polskiego, 5 maja – z matematyki, 6 maja z języka obcego (na poziomach podstawowych). W 2022 r. maturzyści obowiązkowo przystępują do czterech egzaminów w części pisemnej. Muszą też przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym roku część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.

Do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystępuje 886 maturzystów z chełmskich szkół. Najwięcej w I LO – 191 osób, najmniej w ZSEiT – 35. Najczęściej wybierane przedmioty do egzaminu na poziomie rozszerzonym przez chełmskich maturzystów to matematyka, wos, historia i geografia. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here