Majątki ciągle w ukryciu

Gminy Hańsk, Hanna, Stary Brus, Urszulin i Wyryki dotąd nie zamieściły na swoich stronach internetowych oświadczeń majątkowych włodarzy i radnych za 2015 rok, choć jak nakazuje prawo powinny to uczynić niezwłocznie.

Miejscem właściwym dla publikacji oświadczeń majątkowych przedstawicieli samorządu terytorialnego zobowiązanych do ich składania jest Biuletyn Informacji Publicznej, którego funkcjonowanie reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawy wprawdzie nie określają terminu, w jakim oświadczenia, po ich złożeniu, powinny zostać umieszczone na stronie BIP. Przyjmuje się jednak, iż nastąpić to powinno niezwłocznie, na co wskazywać też może treść art. 3 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do jak najszybszego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Według ekspertów oznacza to czas na zeskanowanie i umieszczenie w sieci oświadczeń.
Termin złożenia oświadczeń upłynął 30 kwietnia. Trzeba więc uznać, że najbardziej nawet powolny urzędnik i najbardziej nierychliwy informatyk w trzy miesiące powinien się jakoś uporać z umieszczeniem oświadczeń w BIP-ie. Jednak aż w pięciu gminach powiatu (Hańsk, Hanna, Stary Brus, Urszulin i Wyryki) oświadczeń na stronie jeszcze nie ma. Dlaczego wójtowie nie kwapią się z upublicznieniem tego, ile zarobili i czego się dorobili oni sami oraz najważniejsi gminni urzędnicy, kierownicy jednostek samorządowych i radni? Czyżby nie chcieli kłuć wyborców w oczy? (pk)