Majchrowicz zrezygnował, zmiany w TBS

Andrzej Majchrowicz przestał być prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie. Zastąpił go Tomasz Rysak.

– Pan Andrzej Majchrowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa TBS w Krasnymstawie z dniem 31 marca i nie podał przyczyn swojej rezygnacji – mówi Krzysztof ZIeliński z urzędu miasta Krasnystaw. – Stosownie do zawartej ze spółką umowy w przypadku rezygnacji z funkcji prezesowi nie przysługuje odprawa – dodaje. Obecna kadencja prezesa zarządy TBS upływa w czerwcu.

Do tego momentu rada nadzorcza powołała na zwolnione stanowisko wieloletniego pracownika krasnostawskiej spółki komunalnej PGK pana Radosława Rysaka, który posiada bogate doświadczenie zawodowe m.in. w realizacji wielomilionowych inwestycji komunalnych – podkreśla Zieliński.

Andrzej Majchrowicz był wieloletnim prezesem TBS. Pełnił tę funkcję i za burmistrza Andrzeja Jakubca i za rządów Hanny Mazurkiewicz, a także ostatnio, za czasów obecnego burmistrza Roberta Kościuka. (k)