Majdan Stuleński – Ciekawostki lokalne (84)

Z historii
„W 1827 r. miejscowość wchodziła w skład gminy Bytyń, par. Uhrusk (…) Skorowidz Królestwa Polskiego z 1877 r. podaje, że Majdan znajdował się w guberni siedleckiej, powiecie włodawskim, gminie Bytyń, parafii Uhrusk. Sąd pokoju – Włodawa, poczta – Włodawa”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Majdan wydzielony ze Stulna

Majdan Stuleński powstał w 1889 r. w wyniku wydzielenia gruntów skarbu państwa z majątku Stulno. Areał o powierzchni 775 mórg i 274 prętów nabył Lejba Osman, który w 1898 r. sprzedał go Janowi Teodorowi Świeckiemu. W majątku znajdował się drewniany dwór, park o powierzchni 3 ha, gorzelnia oraz zabudowania gospodarcze i czworakami. Do dziś pozostał jedynie park, w którym zachowało się kilka jesionów wyniosłych posiadających status pomnika przyrody oraz czworaki. W 1926 r. z majątku wydzielono kolonię Majdan Stuleński o powierzchni 153 ha, które zostały rozparcelowane. Ostatnim właścicielem był Władysław Świecki, który miał w posiadaniu 277,73 ha. Po wojnie majątek został upaństwowiony. Od 1945 roku we wsi funkcjonował przystanek PKP, który zlikwidowano w 1950 r. W latach 50. XX wieku drewniany dwór został rozebrany.”
za: wikipedia

Katolicy i prawosławni

„Według zestawienia „Ilość cerkwi prawosławnych w powiecie włodawskim przed wojną” (I wojną światową – przyp. aut.) wynika, że w tej wsi było 25 prawosławnych i 17 katolików, a w Majdanie Stuleńskim folwarku 4 prawosławnych i 24 katolików. W omawianym okresie miejscowość należała do parafii prawosławnej w Zbereżu”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Polacy i Rusini

„Według spisu z 30 września 1921 r. Majdan Stuleński folwark należał do gminy Sobibór. Posiadał 11 domów i 121 mieszkańców, w tym 56 mężczyzn oraz 65 kobiet, w tym 94 rzymskokatolików, 20 prawosławnych i 7 wyznania mojżeszowego. 100 osób deklarowało narodowość polską, a 21 rusińską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Mężczyźni górą

„Według danych statystycznych z 1966 r. w gromadzie Wola Uhruska mieszkało 5337 osób, w tym w Majdanie Stuleńskim – 155 osób: 90 mężczyzn i 65 kobiet”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Koleją na wypoczynek

„Obecnie we wsi znajduje się ośrodek rekreacyjno-szkoleniowo-wypoczynkowy „Dwór nad Bugiem”, który swą architekturą nawiązuje do tradycyjnego dworu szlacheckiego. W 2015 roku w Majdanie Stuleńskim otwarto przystanek kolejowy”. za: wikipedia