Majowe święto niepodległości

Msza św., przemarsz orkiestry wojskowej z Dęblina, prezentacje artystyczne szkół, wyróżnienia resortowe dla nauczycieli – to jedynie namiastka planu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dzielnicy Bronowice. Społecznicy zorganizują je już za miesiąc, 18 maja.


Ostatnie ze spotkań roboczych odbyło się w miniony wtorek w SPS nr 26. To jednostka ucząca dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umysłowej, która podejmie gości jako gospodarz. Swą szczególnie trudną misję prowadzi niemal tak długo jak istnieje wolna Polska – pierwszy oddział tej placówki rozpoczął działanie w 1920 roku.
– Chcemy połączyć ceremoniał żołniersko-patriotyczny z pokazaniem historii naszych szkół i ludzi, którzy je tworzyli – mówi Andrzej Szyszko, przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Dzielnicy Bronowice, jeden z organizatorów wydarzenia.

– Eucharystia odbędzie się o godz. 10 w kościele pw. św. Michała – potwierdził ksiądz Arkadiusz Paśnik, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Lublinie. Później w planach jest uroczysty apel – wspomnienie poległych za ojczyznę i przemarsz na błonia SSP nr 26 przy ul. Bronowickiej. Tam odbędzie się część artystyczna – prezentacje historii szkół działających w dzielnicy: SP nr 31, SP 33 i Szkoły Specjalnej nr 26, VII Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej oraz Zespołu Szkół „Lider”. Poza placówkami oświatowymi w obchodach zaprezentuje się Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”.

W planach są też konkurs plastyczny, pokazy sprzętu policyjnego, strażackiego i ratowniczego, okolicznościowa wystawa.
Zaznaczmy, że to nie jedynie uroczystości na Bronowicach związanie ze 100-leciem odzyskanie niepodległości przez Polskę. Kolejne przewidziano na 7 września. – Ranga wydarzenia jest ogólnokrajowa. To sprawia, że część odznaczeń ministra edukacji narodowej może być przygotowana dopiero na jesień. Gospodarzem tych uroczystości będzie wówczas SP nr 33 przy Pogodnej – dodaje Andrzej Szyszko.
Na wydarzenie zaproszeni są lubelscy posłowie, senatorowie, samorządowcy, rektorzy i wielu innych znakomitych gości. BACH