Majówka w ZS nr 5

Witaj maj, 3 maj. Tymi słowami rozpoczął się apel zorganizowany w ZS nr 5 w Krasnymstawie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klasy V SP przedstawili swoim kolegom i koleżankom montaż słowno-muzyczny przybliżający wydarzenia z 1791 roku. Wiersze, piosenki oraz prezentacja multimedialna pozwoliły wszystkim obecnym wczuć się w atmosferę z tych doniosłych czasów. Apel przygotowany został przez uczniów klasy piątej pod opieką Renaty Marczewskiej – wychowawcy klasy, Małgorzaty Dzik – nauczyciela muzyki i Katarzyny Bujak – bibliotekarza. (k)