Mali tancerze

(25 kwietnia) W sali Włodawskiego Domu Kultury odbył się V Międzyprzedszkolny Przegląd Tańca Współczesnego. Organizatorem imprezy było Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie.

Do przeglądu zgłosiło się 16 zespołów z włodawskich przedszkoli oraz oddziałów „zerowych” szkół podstawowych. W jury zasiedli: Wiesław Muszyński, Agata Zakrzewska, Łukasz Zdolski, Renata Jakimiuk. Każdy zespół dostał pamiątkową statuetkę, dyplom oraz upominek. Opiekunki grup otrzymały podziękowania. Koncert prowadziła Natalia Wilk.
Sponsorzy imprezy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miasto Włodawa, Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1. Koordynatorkami Przeglądu Tańca były nauczycielki: Joanna Studniarska i Elżbieta Wysocka. (-)