Mało chętnych do I LO

Zespół Szkół Technicznych, II LO, IV LO oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych cieszą się największą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. Te placówki z naborem do klas pierwszych nie powinny mieć większych problemów. Spadła popularność I LO. Najmniej uczniów z pierwszego wyboru, względem liczby wolnych miejsc, ma natomiast Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.

W poniedziałek 21 czerwca zakończył się pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do 14 lipca uczniowie mają czas na potwierdzenie dokonanego wcześniej wyboru czyli dostarczenie do wymarzonego liceum lub technikum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, jak i ostateczne złożenie wniosku podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wyniki egzaminów uczniowie poznają w piątek 2 lipca.

– Dopiero tak potwierdzona wola kandydata do szkoły jest podstawą do stwierdzenia jego pełnego uczestnictwa w procesie rekrutacji do danej placówki, ponieważ podczas tego etapu uczeń ma prawo zmienić szkołę, do której kandyduje – wyjaśnia Biuro Prasowe Prezydenta Chełma.

Sprawdziliśmy, jak wygląda nabór do chełmskich liceów i techników. I Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych przygotowało 160 miejsc w pięciu oddziałach. „Czarnieckiego” wybrało w sumie 314 uczniów, ale tylko 142 zaznaczyło go, jako szkołę pierwszego wyboru. Tak słabego wyniku I LO już dawno nie odnotowało. Największym zainteresowaniem cieszy się klasa ekonomiczna, w której naukę chcą kontynuować 44 osoby. Do klasy o profilu politechnicznym z pierwszej preferencji zamierza dostać się 39 uczniów, zaś o profilu społeczno-prawnym – 37. Totalną klapą okazała się klasa dwujęzyczna. Zapisało się do niej zaledwie 6 osób. Słabsze niż zwykle zainteresowaniem jest też oddziałem biologiczno-chemicznym. Do tej klasy zamierza dostać się zaledwie 16 uczniów.

Zdecydowanie lepiej wygląda rekrutacja w II Liceum Ogólnokształcącym, które również przyszykowało 160 miejsc w pięciu klasach. Na „Dreszera” zdecydowało się łącznie 417 uczniów, z czego 174 wybrało jako szkołę pierwszej preferencji. Największym zainteresowaniem cieszy się klasa o profilu menadżerskim, do której usiłuje się dostać 36 osób. Zaledwie 21 uczniów chce uczyć się w oddziale o profilu humanistycznym.

Żadnych problemów z rekrutacją nie powinno mieć IV Liceum Ogólnokształcące. Szkoła przygotowała w sumie 116 miejsc, a chętnych ma aż 530 uczniów, z czego 184 z pierwszą preferencją. Najbardziej oblegana klasa jest o profilu pedagogicznym. Zgłosiło się do niej aż 61 tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym, bardzo dużą popularnością cieszy się Zespół Szkół Technicznych. Do szkoły zgłosiło się w sumie aż 386 osób, z czego 200 zaznaczyło ZST jako placówkę pierwszego wyboru. W czterech klasach pierwszych będzie 120 miejsc. Najchętniej uczniowie wybierają kierunki technik – programista i techniki grafiki i poligrafii cyfrowej.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych przygotował dla przyszłych pierwszoklasistów 94 miejsca w trzech klasach technikum i 32 w jednym oddziale liceum. Do klas technicznych zgłosiło się łącznie 262 uczniów, z czego 142 wybrało „Ekonomy” jako pierwszą preferencję. Z kolei do klasy o profilu policyjnym w ogólniaku zapisały się 32 osoby, czyli tyle, ile jest wolnych miejsc.

Spada zainteresowanie Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, mimo że placówka dysponuje świetnym wyposażeniem. Na 64 miejsca w dwóch klasach technikum, tylko 58 uczniów zaznaczyło tę placówkę jako pierwszy wybór. Wszystkich zgłoszeń szkoła zanotowała 219. Co ciekawe, nikt nie chce uczyć się na kierunku technik usług kelnerskich.

Zadowoleni z pierwszego etapu rekrutacji mogą być nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, który w poprzednich latach miał niemałe problemy z naborem do klas pierwszych. Na 64 miejsca szkoła odnotowała 65 zgłoszeń z pierwszej preferencji. Wszystkich chętnych było natomiast 217.

Sporo do myślenia mają z kolei nauczyciele w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych. Zgodnie z zaplanowaną organizacją roku szkolnego 2021/2022 placówka planowała utworzyć cztery oddziały klas pierwszych i przyjąć 136 uczniów. Co prawda wszystkich chętnych jest aż 279, ale zaledwie 98 z pierwszej preferencji.

– Na etapie rekrutacyjnym rolą miasta jest zagwarantowanie wszystkim uczniom miejsc pozwalających na dalszą edukację i warunek ten jest obecnie spełniony – podkreślają urzędnicy z Biura Prasowego. – Jeżeli po drugim etapie nastąpią różnice w ilości oddziałów w danych placówkach, będzie to ustalane na etapie symulacji z poszczególnymi dyrektorami szkół ponadpodstawowych.

Zapewniamy zarówno rodziców, jak i kandydatów do szkół o dbałości urzędu miasta o to, by każdy uczeń miał możliwość kontynuowania nauki. W odniesieniu do wszystkich jednostek ponadpodstawowych znaczna większość z nich oscyluje w zbliżonej ilości kandydatów do oddziałów planowanych. Najmniejszym zainteresowanie cieszą się obecnie niektóre Branżowe Szkoły I Stopnia, jednak cieszy również zainteresowanie nimi w odniesieniu do wybranych kierunków – podsumowuje Biuro Prasowe. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here