Małopolski Nobel dla księdza Puzewicza

Ksiądz Mieczysław Puzewicz

„Jadąc samochodem, usłyszałem w radiu, że Lubelszczyzna jest na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o liczbę bezdomnych, którzy zamarzli na dworze” – tak wspomina punkt zwrotny w swojej działalności charytatywnej, który miał miejsce w 2000 roku, ks. Mieczysław Puzewicz. Wypowiedź zachowana w archiwum Teatru NN wskazuje wrażliwość na ludzi odrzuconych, ale i szybkość działania na ich rzecz, za co ks. Mietek został uhonorowany z końcem 2018 roku „Małopolskim Noblem”.


Wspomniana niechlubna statystyka dotycząca Lubelszczyzny, a tym samym mieszkańców archidiecezji lubelskiej, zainspirowała bardzo szybko księdza Mieczysława Puzewicza do zorganizowania akcji „Gorący posiłek”. Bezdomni dostawali go od wolontariuszy pracujących w Centrum Wolontariatu. Jak dowiadujemy się z archiwum Teatru NN, akcja była reakcją na wyjaśnienie lekarza, który podkreślił, że właśnie brak ciepłego posiłku – co sprzyja wychłodzeniu ludzkiego organizmu– przyczyniał się do dużej liczby zgonów wśród bezdomnych.

Mieczysław Puzewicz przybył do Lublina z daleka. Urodził się 7 stycznia 1960 r. w Świelubiu, w województwie zachodniopomorskim. Uczęszczał do liceum w Kołobrzegu. Już podczas nauki w szkole średniej dał się poznać jako osoba aktywna, nie godzącą się ze złem PRL-owskiej rzeczywistości. W materiałach archiwalnych Teatru NN znajdziemy, więc wzmiankę o rozrzucaniu przez grupę nastolatków ulotek wzywających do bojkotowania wyborów w PRL-uw 1978 r. . Chłopcy szybko zetknęli się z reakcją urzędu bezpieczeństwa, o całym wydarzeniu informowało radio Wolna Europa.

„Spojrzenia” i wolontariat

Ks. Puzewicz po zakończeniu studiów teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pozostał na stałe w Lublinie. Od 1989 roku działa miesięcznik młodzieżowy „Spojrzenia”. Inicjatorem jego powstania był ks. Mieczysław. Potem, przez lata – podczas współpracy z Radiem Lublin – prowadził audycję „Spojrzenia”.

W 1998 roku był jednym z założycieli Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, a rok później Centrum Wolontariatu, które skupia i aktywizuje katolicką lubelską młodzież, kształtując jej wrażliwość i ucząc niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Do dnia dzisiejszego ks. Puzewicz nadal współpracuje z Centrum.

Dla niewierzących, wierzących, wątpiących, poszukujących…

Również znany był jako rzecznik byłego lubelskiego arcybiskupa Józefa Życińskieg,o w latach 1997 – 2011.

Na początku lat 80-tych był współorganizatorem duszpasterstwa osób niepełnosprawnych w Lublinie („Siloe”). Od 2008 r. do dziś angażuje się w pomoc uchodźcom po wojnie w Gruzji – m.in. w akcję przyjęcia 100 dzieci gruzińskich w Lublinie

Jest mentorem w programach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Gruzji (Dolina Pankisi, Adżaria i Guria).Organizował pomoc dla powodzian w Serbii, dom dla uchodźców w Brześciu, a w Lublinie dzięki jego działalności funkcjonuje jadłodajnia i ambulatorium dla bezdomnych.

Obecnie pełni funkcję redaktora odpowiedzialnego lubelskiej edycji tygodnika „Niedziela”. Szerokim rzeszom czytelników znany jest także jako autor „http://itinerarium.pl” – funkcjonującej w Internecie strony o Bogu i życiu – niekonwencjonalnej, ponieważ przeznaczonej – jaki anonsuje ją sam autor, „dla niewierzących, wierzących, wątpiących, poszukujących, tych, którym się wydaje, że wierzą i tych, którym się wydaje, że nie wierzą”.

Jest laureatem tegorocznej, drugiej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”. Wyróżnienie jest przyznawane ludziom, którzy walczą ze stereotypami i działają dla dobra innych. W przypadku ks. Mieczysława Puzewicza podkreślano zaangażowanie w krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej. Dostrzeżono umiejętności lubelskiego księdza w uczeniu rodaków dialogu i szacunku wobec siebie. Podkreślano, że jego praca doskonale korespondują z nauczaniem Jana Pawła II.

Zasadą jest, że Nagrodę Veritatis Splendor otrzymują osoby otwarte na inne kultury, starające się przezwyciężać panujące stererotypy. Przykładem takiego działania był patron nagrody Jan Paweł II, którego określano Człowiekiem Dialogu. Nagrodę Veritatis Splendor ustanowiono też, aby upamiętnić Światowe Dni Młodzieży 2016 – czyli spotkanie młodych z całego świata, które w 1985 roku zainicjował papież Polak. Realizatorem nagrody jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. W skład międzynarodowej kapituły wyłaniającej zwycięzców wchodzą samorządowcy, duchowni, intelektualiści, ludzie kultury i dobroczyńcy. Kandydaci natomiast są osobami, które charakteryzuje tolerancja i szacunek wobec ludzkiej odmienności.

Pierwszą laureatką nagrody była w 2016 r. siostra Rosemary Nyirumbe – zakonnica z Ugandy, która od 2012 r. prowadzi w Ugandzie szkołę dla ofiar wojny, głównie młodych dziewcząt.

Monika Skarżyńska