Maluchy sprzątały Lublin

Dzieci i młodzież w ubiegły czwartek i piątek (20 i 21 kwietnia), brały udział w akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”.


Łącznie zaangażowało się w nią 47 placówek: 28 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, jedno samodzielne gimnazjum, 2 licea ogólnokształcące, 3 ośrodki szkolno-wychowawcze, 3 zespoły szkół i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rokrocznie celem tej wiosennej akcji jest rozbudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Wspólne sprzątanie to też lekcja wychowawcza – dzieci od najmłodszych lat uczą się odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wygląd naszego miasta. Dzieciaki sprzątały miejsca wokół ich szkól i przedszkoli, a także swoje osiedla i parki. Zapatrzone w gumowe rękawice i worki uczyły się również, w jaki sposób segregować śmieci. Zebrane odpady zostały uprzątnięte przez miejskie służby komunalne. (EM.K.)