Mamy dwumiliardowy budżet!

Prezydent Krzysztof Żuk przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu Lublina. Dochody po raz pierwszy przekroczą dwa miliardy złotych. Deficyt wyniesie ponad 59 milionów zł, a dług łączny miasta aż 1,336 miliarda zł.
– Zsumowane dochody miasta na 2017 rok wyniosą 2,024 miliarda złotych, a wydatki 2,084 miliarda złotych – mówi Irena Szumlak, skarbnik miasta. Projekt budżetu Lublina na 2017 rok został zaprezentowany na czwartkowej, zwyczajnej sesji rady miasta.
Na przychody miasta złożą się przede wszystkim podatki od osób fizycznych i prawnych (468 mln zł), subwencja oświatowa (420 mln zł), inne dotacje (335 mln), składniki majątkowe (opłaty bieżące – 267 mln zł).
Najwięcej, bo ponad 637 milionów złotych (30,5 procent) pochłoną wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Na transport i łączność miasto przeznaczy 459 milionów złotych (22 procent). Zadania w połączonych (po raz pierwszy) obszarach pomocy społecznej i rodziny oszacowano na 421 milionów (20 procent). Niespełna sześć procent budżetu pochłoną wydatki na administrację publiczną (121 mln zł), podobną kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę komunalną (112 mln zł). Reszta, czyli 419 milionów złotych, co daje imponujące 1231 złotych na głowę mieszkańca, trafi na inwestycje, z czego blisko połowa na transport i komunikację

Szkoła na Czubach, plac Litewski, bloki na Felinie

Najważniejszymi z inwestycji, poza robotami drogowymi, będą m.in.: budowa szkoły przy ulicy Berylowej, dokończenie przebudowy placu Litewskiego (ponad 50 milionów), stadionu lekkoatletycznego Startu (37 mln zł), budowa wielofunkcyjnego boisko, przy ul. Judyma na Węglinie Północnym i budowa trzech nowych bloków komunalnych na Felinie. Nad Bystrzycą rozpoczną się prace ziemne pod długo oczekiwany Park Zawilcowa (10 mln zł). Miasto planuje zlecić opracowanie dokumentacji na nowe błonia pod Zamkiem, Park Ludowy, Centrum Sztuki Dzieci – Teatr Andersena (przed przeniesieniem z Centrum Spotkania Kultur do Domu Kultury Kolejarz).
Kolejne miliony trafią też do dyspozycji obywateli i rad dzielnic – mowa o Budżecie Obywatelskim (15 mln zł), wydzielonym po raz pierwszy Zielonym Budżecie Obywatelskim (2 mln zł), inicjatywie lokalnej (5 mln zł) i rezerwie celowej dla rad dzielnic (3,5 mln zł).

Muzyczna, Grygowej, Bohaterów Monte Cassino…

Wiele działo się też będzie na drogach. Dokończona zostanie ulica Muzyczna i most na Bystrzycy oraz największa w ostatnim czasie inwestycja drogowa w Lublinie – przebudowa skrzyżowania ulic Ducha, Sikorskiego i Solidarności wraz z budową estakad. – W przypadku tej inwestycji nie jestem zadowolony z tempa dotychczasowych prac. Były przestoje, ale mamy deklaracje wykonawcy, że wyrobi się w terminie – mówi prezydent Krzysztof Żuk. – Dwupoziomowe skrzyżowanie i swobodny wylot na Warszawę będą gotowe w październiku 2017 roku.
W przyszłym roku rozpocznie się remont wiaduktu na ulicy Grygowej.
– Plan inwestycyjny na najbliższy rok to 18 milionów złotych, z czego 14 milionów zł przewidzieliśmy ze środków unijnych. Całą ul. Grygowej, jako łącznik między Mełgiewską a Witosa, wykonamy w cyklu dwuletnim. Nowy wiadukt jest dla nas tutaj priorytetem w najbliższym roku – deklaruje Żuk.

Najwcześniej z wielkich nowych inwestycji drogowych ruszy przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino pod węzeł Sławin. Koszt całej inwestycji opiewa na 191 milionów zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 155 milionów zł. – Na oferty wykonawców czekamy do 21 listopada – mówi Kazimierz Pidek, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. – W przyszłorocznym budżecie zaplanowano również pieniądze na przygotowanie dokumentacji przebudowy ulicy Abramowickiej (od Sadowej do południowej granicy miasta), ul. Choiny (od Zelwerowicza do północnej granicy miasta), dwupoziomowego skrzyżowania Krochmalnej z Diamentową, przedłużenia ul. Dywizjonu 303 do Wrotkowskiej – wylicza dyrektor Pidek.BACH