Mamy laureatkę z Lublina!

To dr n. farm. Katarzyna Klimek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która zdobyła III miejsce. Listę laureatów ogłoszono oraz dyplomy i nagrody wręczono 14 maja w Warszawie w trakcie XVIII Dnia Polskiej Farmacji.


W tegorocznej rywalizacji udział wzięli naukowcy, którzy obronili rozprawę doktorską w dziedzinie nauk farmaceutycznych w latach 2017–2018. W nagrodzonej pracy pt. „Nowa metoda wytwarzania biokompatybilnego ceramiczno-polimerowego rusztowania kostnego dla medycyny regeneracyjnej” dr Klimek przedstawiła nowy sposób wytwarzania syntetycznego rusztowania kostnego. Niezależnie od dyplomu otrzymała również nagrodę – 5 tys. zł.

Dyplomy oraz nagrody nagrodzeni odebrali z rąk prof. Janusza Pluty, Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, oraz Tomasza Nemetha, prezesa zarządu Gedeon Richter Polska. Gratulując nagrodzonym i uczestnikom rywalizacji, prezes Nemeth podkreślił wagę konkursu jako platformy umożliwiającej kontakt przedstawicieli świata przemysłu i nauki.

Nagrodzono również wydziały reprezentowane przez laureatów – otrzymały one honorowe medale Scientia Nobilitat, w tym Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – brązowy. Odebrały go: prof. dr hab. Ewa Poleszak, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego lubelskiej uczelni oraz prof. dr hab. Grażyna Ginalska, promotor rozprawy dr  Katarzyny Klimek.

Celem konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych jest promocja innowacyjnego i aplikacyjnego podejścia do pracy naukowej w dziedzinie farmacji, a zgłoszone do niego rozprawy ocenia jury złożone z najwybitniejszych polskich farmaceutów. Konkurs od początku organizowany jest przez „Gazetę Farmaceutyczną” przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wyłącznym jego partnerem od pierwszej edycji jest firma Gedeon Richter Polska. JD