Mandat zaboli!

Od 1 stycznia obowiązuje nie tylko nowy taryfikator mandatów, ale w życie weszły również zmiany w przepisach dotyczące kierowców. Wszystko razem ma spowodować, że na naszych drogach będzie bezpieczniej. Wielu kierowców popiera nowe prawo, które uderza przede wszystkich w piratów.

– Bardzo istotną zmianą jest podwyższenie górnej granicy grzywny, która będzie mogła być nałożona w drodze mandatu karnego za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji z 500 złotych do 5000 złotych – mówi sierż. sztab. Elwira Tadyniewicz z KPP we Włodawie. – Natomiast nawet 8000 złotych grzywny może grozić osobie, która nie wskaże, komu powierzyła pojazd do kierowania. Jeżeli kierowca swoim zachowaniem naruszy więcej przepisów, to może zostać ukarany mandatem w wysokości 6000 złotych, a nie – jak wcześniej – 1000 złotych.

Z kolei sąd za niektóre wykroczenia w ruchu drogowym będzie mógł orzec grzywnę nawet do 30 000 złotych. Są wśród: spowodowanie kolizji, naruszenia wobec pieszych, kierowanie w stanie po użyciu alkoholu, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych i niezatrzymanie pojazdu do kontroli, przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h, naruszenie zakazu wyprzedzania, nieudzielenie niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, kierowanie bez uprawnień, niewskazanie komu powierzono pojazd do kierowania oraz naruszenie przepisów na przejeździe kolejowym – wyjaśnia pani rzecznik.

– Oprócz tego został dodany nowy przepis w Kodeksie Wykroczeń Art. 86 § 1a – kolizja z osobami rannymi. Z tego przepisu będą kwalifikowane zdarzenia, w których naruszenia czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia u osoby pokrzywdzonej w zdarzeniu nie trwał dłużej niż 7 dni, albo u których trwał dłużej niż 7 dni, ale jako osoba najbliższa dla sprawcy nie wniosła o jego ściganie. Tutaj minimalna grzywna będzie wynosiła 1500 złotych. 2500 złotych grzywny może być nałożone na kierowcę, który spowoduje kolizję po alkoholu lub środkach podobnie działających – dodaje Tadyniewicz.

Innymi dodanymi przepisami są:

Art. 86 b – najcięższe naruszenia wobec pieszych popełniane przez kierującego pojazdem mechanicznym (grzywna min. 1500 złotych), na przykład wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;

Art. 92 b – naruszenie zakazu wyprzedzania (grzywna min. 1000 złotych);

Art. 97 a – wykroczenia na przejazdach kolejowych: objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (grzywna min. 2000 złotych).

Kolejne zmiany w wysokości grzywien nastąpiły w niżej wymienionych przepisach:

Art. 87 – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu, czyli mając poniżej 0,5 promila alkoholu (min. 2500 złotych); kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny (1000 złotych);

Art. 90 – tamowanie ruchu (min. 500 złotych dla kierującego pojazdem mechanicznym, maks. 500 złotych dla kierującego innym pojazdem);

Art. 92 a – przekroczenie prędkości (min. 800 złotych za przekroczenie pow. 30 km/h);

Art. 94 – kierowanie bez uprawnień (min. 1500 złotych dla kierującego pojazdem mechanicznym oraz obligatoryjnie orzekany zakaz prowadzenia pojazdów; maks. 1500 złotych dla kierującego innym pojazdem).

Najwięcej kontrowersji budzi jednak wysokość mandatów za przekroczenia prędkości. Jeśli wyniesie ono nie więcej niż 10 km/h, kierowcy grozi mandat w wysokości 50 zł. do 15 km/h – 100 zł, do 20 km/h – 200 zł, do 25 km/h – 300 zł, do 30 km/h – 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej – o 41-50 km/h – 1000 zł; o 51-60 km/h – 1500 zł; o 61-70 km/h – 2000 zł; o 71 km/h i więcej – 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł. Warto pamiętać, że policjant nadal będzie miał prawo odstąpić od wypisania mandatu za przekroczenie drogowe i ukarać kierowcę np. poprzez pouczenie. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here