Marszałek jak co roku nagrodzi uzdolnioną młodzież

Blisko 4 miliony złotych trafi do uzdolnionych uczniów z Lublina i regionu w ramach tegorocznych programów stypendialnych marszałka województwa lubelskiego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Stypendia otrzyma w sumie aż 1001 młodych osób.


– Cieszę się, że dzięki temu wsparciu młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę czy realizować swoje pasje. To oni są naszą przyszłością – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi, tj.: na udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, czasopism o charakterze edukacyjnym, wyposażenie własnej pracowni lub warsztatu w narzędzia, materiały oraz ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu. Uczniowie mogą wykorzystać stypendium na programy do nauki języków obcych i innych przedmiotów, sprzęt komputerowy, zakup niezbędnego wyposażenia do nauki w domu, jak np. lampkę, biurko czy krzesło obrotowe. Dodatkowo stypendium może być wykorzystane na prawidłowy rozwój uczniów i usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym na zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych czy opłacenie zajęć logopedycznych.

Pierwszy program stypendialny, „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki oraz przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się na terenie województwa lubelskiego, a także w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkoły podstawowej (klasa VII lub VIII) lub liceum ogólnokształcącego. Nie wliczają się w to szkoły dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 501 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy – od 1 września 2020 do 30 czerwca 2021 roku. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3900zł, tj. 390 zł miesięcznie.

Drugi program stypendialny pn. „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Program zakłada przyznanie 500 stypendiów. W tym przypadkiu kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4000 zł, tj. 400 zł miesięcznie.

W ubiegłym roku szkolnym najwięcej stypendystów uczęszczało do szkół w Lublinie. Wsparcie otrzymało aż 92 uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica oraz 63 z Zespołu Szkół Elektronicznych.Jedna ze stypendystek, Patrycja Lewczyk, uczennica Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w klasie mechanik pojazdów samochodowych dzięki stypendium kupiła m.in. narzędzia do warsztatu (wkrętarkę), odzież ochronną czy drukarkę. Z kolei uczennica I LO im. Stanisława Staszica, Gabriela Hunek, uczestniczyła w obozie edukacyjnym w Londynie (przygotowuje się do matury międzynarodowej). Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy składać do 18 września BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here