Marszałek pomoże uczniom w zdalnym nauczaniu

O udostępnienie przez samorząd województwa 2000 tabletów uczniom marszałek Jarosław Stawiarski poinformował podczas wideokonferencji

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski śpieszy z pomocą uczniom, którzy z powodu braku sprzętu nie mogą korzystać ze zdalnego nauczania. Wykluczeni cyfrowo otrzymają od władz województwa blisko 2000 tabletów! Dobre i to, choć zapotrzebowanie zgłoszone przez dyrektorów szkół jest ponad trzy razy większe.


Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w oparciu o informacje uzyskane od dyrektorów szkół (za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie) ustalił, że potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej zgłosiło blisko 6200 uczniów. Informacje o problemach w dotyczących organizacji zdalnego nauczania urzędnikom przekazało aż 1170 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), czyli połowa wszystkich szkół z województwa, w których ze względu na stan epidemiczny trzeba było zorganizować nauczanie na odległość.

Ze względu na ogromną liczbę chętnych Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił w pierwszej kolejności wspomóc maturzystów i ósmoklasistów. Chodzi o zakup 1900 sztuk tabletów na kwotę blisko 2,5 mln zł. Do młodzieży trafią w sumie: 883 tablety dla uczniów klas ósmych, 270 tabletów dla uczniów klas maturalnych i 747 tabletów dla pozostałych najbardziej potrzebujących uczniów.

Co ważne, tablety będą wyposażone w kompletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres 3 miesięcy, czyli do zakończenia roku szkolnego.

Zakup sprzętu będzie sfinansowany z budżetu samorządu województwa. Przy realizacji zamówienia samorząd skorzysta z zapisów ustawy specjalnej ograniczającej negatywny wpływ walki z koronawirusem.

Właścicielem sprzętu będzie samorząd lub szkoła, a nie uczeń. Pozwoli to na korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych przez szkoły nie tylko w okresie epidemii. BS