Marszałkowskie stypendia czekają

„Lubelskie wspiera uzdolnionych” oraz „Lubelska kuźnia talentów” to dwa programy, w ramach których najlepsi uczniowie w regionie mogą w roku szkolnym 2019/20 otrzymać wsparcie od marszałka województwa lubelskiego. W obu projektach stypendium wynosi 400 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 20 września.


Celem programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

– Przez 10 lat przeznaczyliśmy na stypendia ponad 18 mln zł, które trafiły do 4 tysięcy uczniów z całego województwa. W tym roku będziemy mogli w obu programach wesprzeć rekordową liczbę tysiąca stypendystów – mówi wicemarszałek Dariusz Stefaniuk.

Dzięki stypendium swoje pasje i zainteresowania może rozwijać między innymi 16-letnia Aleksandra Makarewicz, uczennica pierwszej klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie.

– Stypendium przeznaczyłam między innymi na pomoce dydaktyczne potrzebne do przygotowania się na konkurs z języka niemieckiego. Interesuję się także jeździectwem i dzięki pomocy finansowej mogłam zainwestować w sprzęt jeździecki niezbędny do startów w zawodach. – mówi Aleksandra Makarewicz.

Jakie programy stypendialne realizuje urząd marszałkowski?

„Lubelskie wspiera uzdolnionych” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub uczniami liceum ogólnokształcącego.

„Lubelska kuźnia talentów” to program skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów: zawodowych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych.

Finansowy walor wiedzy

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi, tj.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, czasopism o charakterze edukacyjnym, wyposażenie własnej pracowni, warsztatu w narzędzia, materiały, ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu.

Uczniowie mogą wykorzystać stypendium na programy do nauki języków obcych i innych przedmiotów, sprzęt komputerowy, wyposażenie miejsca nauki w domu (np. lampka, biurko, krzesło obrotowe). Dodatkowo stypendium może być wykorzystane na prawidłowy rozwój uczniów i usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, np. na zakup okularów korekcyjnych czy aparatów słuchowych.

W roku 2019/2020 w obu projektach stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września do 30 czerwca przyszłego roku, w kwocie łącznie 4000 złotych tj. 400 zł miesięcznie. BS