Marzenie o Nauce

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Jest on skierowany do uczniów III klas gimnazjów, którzy na koniec pierwszego semestru mieli średnią ocen co najmniej 4,5, zamieszkują miejscowości do 30 tys. mieszkańców, a dochód w ich gospodarstwie domowym na jedną osobę nie przekracza 900 zł netto.

W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, pokrywa opłaty szkolne, ubezpieczenie, koszty wycieczek klasowych, naukę języków obcych, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy np. na obozy narciarskie i windsurfingowe. Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efc.edu.pl do 31 marca br. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku. Warunkiem otrzymania stypendium jest również przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie efc.edu.pl. (kw)