Maseczka zamiast palmy

5 kwietnia w Niedzielę Palmową obchodzono XXXV Światowy Dzień Młodzieży, ale inaczej niż zwykle.


Hasło tegorocznych obchodów stanowiło wezwanie Jezusa wypowiedziane do młodzieńca z Nain „Młodzieńcze, tobie mówię: wstań!” (Łk 7. 14) Uroczystości w naszej archidiecezji poprzedziło w sobotę 4 kwietnia Uwielbienie poprowadzone o godz. 20.00 przez ks. Krzysztofa Krzaczka i Lubelską Szkołę Ewangelizacji „Miriam”. Transmisja online odbyła się z kościoła pw. św. Józefa w Lublinie.

W Niedzielę Palmową o godz. 10.00 eucharystii w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego przewodniczył abp Stanisław Budzik. Mszę św. transmitowała TVP3 Lublin, można też było uczestniczyć w niej online. Przeżywaniu światowego Dnia Młodzieży towarzyszyła inicjatywa modlitewna „Zarażam pokojem 24/7”. Młodzież modliła się w intencji ustania epidemii, ale także o wiarę i nawrócenie, a także o łaski dla personelu medycznego oraz wszystkich służb.

Bliższe informacje na temat tej długofalowej akcji modlitewnej na stronie www.Facebook.com/events/1333103263744744/. Podjęto też inicjatywę „maseczka zamiast palmy”, czyli nie kupowano w tym roku palm, a zaoszczędzone pieniądze zostały przeznaczone na zakup maseczek ochronnych dla tych, którzy ich potrzebują.

Elżbieta Kasprzycka