Maseczki z automatu

23 kwietnia na rynku miejskim w Krasnymstawie pojawił się maseczkomat wyposażony w maseczki ochronne wielokrotnego użytku.

Jest to pierwszy tego typu automat w powiecie krasnostawskim. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie zapewnili 700 maseczek z logo miasta.

Automat będzie systematycznie uzupełniany. MOPS i ŚDS w Krasnymstawie przekazały również bezpłatnie kilkaset maseczek seniorom i pracownikom szpitala krasnostawskiego. (k)