Masz dobry pomysł. Weź 60 tysięcy

Lokalna Grupa Działania „Promenada S12” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. To program dla mieszkańców gmin: Chełm, Sawin, Rejowiec, Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny, a także miasta Rejowiec Fabryczny.

Podstawowe warunki udzielenia dofinansowania to niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wysokość dofinansowania wynosi 60 tys. zł., wkład własny nie jest wymagany. Dotację można przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, wyposażenia, maszyn, urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania działalności oraz zakup robót budowlanych i usług.

Możliwy jest także zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Dofinansowanie wypłacane jest w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 48 tys. zł płatna ok. 30 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie, druga – po zrealizowaniu całego zaplanowanego we wniosku zakresu rzeczowo-finansowego.

Wymagany okres utrzymania działalności to 2 lata. Łączna pula środków dostępnych w roku 2022 pozwoli na udzielenie 13 dotacji w wysokości 60 tys. zł. Szczegółowe informacje na stronie www.promenadas12.pl. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here