Matura. Dobrze w liceach, gorzej w technikach

284 maturzystów przystąpiło w powiecie krasnostawskim do egzaminu dojrzałości. Testów pomyślnie nie przeszło 67 z nich. To prawie 21,5 procent. 

Największą zdawalność zanotowano w I LO w Krasnymstawie. – Tu egzamin dojrzałości pomyślnie przeszło 95,83 procent zdających – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. W Liceum im. Władysława Jagiełły matury nie zaliczyło tylko czworo uczniów, ale każdy z nich będzie mógł ją powtórzyć w sierpniu. Wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł tu 63,5 procent, a z matematyki 69 procent. Do matury w I LO podeszło 96 osób. W II LO w Krasnymstawie zdawalność wyniosła 93,88 procent. Matury nie zdało sześciu uczniów, czterech z nich ma szansę na poprawkę jeszcze w tym roku. – Wynik z języka polskiego to 54,7, a z matematyki 56,3. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło w Liceum im. Norwida 98 osób – informuje rzecznik.

Najgorzej matura wypadła w ZSP nr 1 w Krasnymstawie. Tu na 29 uczniów maturę zdało tylko 7 z nich. Zdawalność wyniosła więc zaledwie 24,14 procent. Bardzo słabo wypadła tu matematyka, średni wynik to zaledwie 27,2 procent (j. polski – 41 procent). Wyższą zdawalność miały ZSP nr 2 w Krasnymstawie (54,17) i ZSP w Żółkiewce (53,8). W ZSP nr 2 do matury podeszło 48 uczniów, oblało 22 (14 ma szansę na szybką poprawkę), w ZSP w Żółkiewce zdawało 13 uczniów, oblało 6 (5 ma szansę na poprawkę).  (kg)