Matura nieźle, ale technika w ogonie

Wyniki tegorocznych matur pokazały, że uczniów liceów ogólnokształcących i techników dzieli przepaść. Nie inaczej jest w powiecie krasnostawskim. W I LO i II LO zdawalność wyniosła ponad 90 procent, a w ZSP nr 1 zaledwie nieco ponad 37 procent.

Najlepszymi wynikami matury poszczycić mogą się uczniowie z województw mazowieckiego, lubuskiego i małopolskiego. – Najgorzej w skali kraju poszło natomiast mieszkańcom zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Średnią wyników w całym kraju zdecydowanie zaniżyli absolwenci techników. W ich przypadku zdawalność jest zdecydowanie niższa niż u osób kończących licea ogólnokształcące. Tegoroczni maturzyści znowu mieli większe problemy z obowiązkową matematyką niż z językiem polskim. W województwie lubelskim maturę zdało 79 procent uczniów, 15 procent z tych, co nie zdali, ma szanse na poprawkę. W liceach maturę zdało 86 procent maturzystów, w technikach 65. Na tym tle wyniki matury w powiecie krasnostawskim nie wyglądają źle. W I LO, II LO, ZDP nr 1, ZSP nr 2 w Krasnymstawie oraz ZSP w Żółkiewce do egzaminu dojrzałości przystąpiło 306 uczniów (227 w liceach). Maturę zdało 251 osób, co stanowi 82,03 procent i jest to wynik lepszy niż uzyskano w województwie lubelskim (79 proc.), a także w kraju (79,5 proc.).
Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie I LO. W „Jagielle” matury nie zdało tylko czterech uczniów. Trzech z nich ma szansę na poprawkę. Dużo lepiej niż w roku ubiegłym matura poszła uczniom II LO – zdało 92,6 proc. Najsłabiej egzamin wypadł w ZSP nr 1. Spośród 29 zdających nie zdało 18 osób, co daje „zdawalność” na poziomie tylko 37,09 proc. W ZSP nr 2 zdawało 46 osób i 52,2 proc. uzyskało wynik pozytywny. W ZSP w Żółkiewce zdawalność wyniosła 50 proc.
Jeśli chodzi o konkretne przedmioty, to należy zauważyć, że najlepszy wynik – 75,78 proc. – uczniowie I LO osiągnęli z matematyki, natomiast z języka polskiego było to 66 proc. W II LO: 56,3 procent matematyka i 57,79 procent polski. Ponad 50 procent uzyskali uczniowie ZSP nr 1 z języka polskiego, ale mieli oni za to najsłabszy wynik z matematyki, 33 procent. (kg)