Medal dla radnego Zańko

(1 marca) Radny powiatu włodawskiego Mariusz Zańko na wniosek organizacji kombatanckich został odznaczony medalem „Pro Patria”. Nadaje się go za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medal wręczył radnemu wojewoda lubelski.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie i zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz upamiętniania walki o niepodległość Naszej Ojczyzny – mówi M. Zańko. – W tym szczególnym dniu pragnę podziękować kombatantom, duchownym, samorządowcom, historykom, harcerzom, nauczycielom i uczniom oraz innym środowiskom patriotycznym z Włodawy i całej Lubelszczyzny za pomoc związaną z odkłamywaniem historii dotyczącej Żołnierzy Niezłomnych i upamiętnieniem walki o wolną i niepodległą Polskę. Na koniec chciałbym podziękować mojej Mamie i jednocześnie dedykować ten Medal właśnie Jej, bo to ona przekazała mi wartości wyrażające się w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje. (p)