Medale dla dzielnicowych społeczników

W miniony wtorek, 6 marca, wręczono medale 700-lecia Lublina przedstawicielom dzielnic.

– Każdy chodnik i uliczka w dzielnicach są tak samo ważne, jak wielkie arterie przecinające miasto. Rady dzielnic są najbliżej mieszkańców i ich pomoc w zarządzaniu miastem jest nieoceniona – komentował w mediach społecznościowych Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
– Medale 700-lecia otrzymały wszystkie rady dzielnic w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina – mówi Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza.
CH