Medale za ofiarność

Z udziałem zagranicznych gości w OSP w Siedliskach Drugich zorganizowano zebranie sprawozdawcze. Podczas spotkania zasłużeni druhowie odebrali medale za ofiarność.
W spotkaniu wzięli udział m.in. wójt Fajsławic Tadeusz Chruściel, radny powiatowy Grzegorz Lipa, rzecznik krasnostawskiego starosty Sławomir Kamiński oraz wicekomendant straży pożarnej w Krasnymstawie Zbigniew Bojarczuk. Gośćmi honorowymi była delegacja druhów z zaprzyjaźnionych słowackich Lipan z generałem Sergiejem Laboreckim na czele. W trakcie zebrania wspomniano najważniejsze akcje i wydarzenia, jakie miały miejsce w roku minionym na terenie działania jednostki. Przybyły na zebranie generał Sergiej Laborecki wręczył druhom złote medale za ofiarność. Odebrali je: Tadeusz Olech – honorowy prezes OSP w Siedliskach Drugich oraz naczelnik Wiesław Michalak. (k)