Mediator w polskim prawie

Rozprawa doktorska dr. Marzeny Myślińskiej z UMCS pt. „Rola mediatora w porządku prawnym – analiza teoretycznoprawna” – otrzymała wyróżnienie w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.


Sąd konkursowy, powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dokonał wyboru spośród 12 rozpraw habilitacyjnych oraz 15 rozpraw doktorskich, przedstawionych mu do oceny przez organy kolegialne wydziałów prawa polskich uczelni. Wyróżnienie otrzymała wykładowczyni Katedry Teorii i Filozofii Prawa UMCS – dr Marzena Myślińska.
W treści rozprawy rozważała ona szereg zagadnień związanych z wykonywaniem oraz pozycją zawodu mediatora w wymiarze sprawiedliwości, w tym między innymi zagadnienia związane z rolą mediatora w mediacji, odpowiedzialnością prawną mediatora, a także udziałem prawników w mediacji w perspektywie polskiego porządku prawnego. Promotorem wyróżnionej  rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Andrzej Korybski. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. MG